Støttekredsens bestyrelse

Mogens Warrer, formand 41 60 13 87 mogenswar@gmail.com

Gitte Arvegaard, næstformand 29 71 91 64 arvegaard@yahoo.dk

Grethe Larsen 54 93 94 06 askebygaard@hotmail.com

Else Due 54 94 37 00< elsefolmer@gmail.com;

Rikke Køllgaard 54 92 29 58 rikkekollgaard@gmail.com

Anne Nymann 40 71 62 93 ra@stensgaard.info

Jytte Coulthard 29 36 19 66 jyttecou@gmail.com

Jens Green, kasserer, suppleant 40 11 85 77 jens.green@youmail.dk

Bodil Clausen, 2. suppleant, tlf.  6089 8432 , email: orehav@clausen.mail.dk

Hans Hansen, 3. suppleant, tlf. 4081 8169, email:  bushans1342@gmail.com