Om Revenlow museet

Om Reventlow-Museet

Museet på Pederstrup

Det ældste Pederstrup var en hovedgård i en nu forsvunden landsby af samme navn. Den var placeret på en holm i søen, så den kunne forsvares. De første skriftlige kilder er fra omkring 1340, hvor gården blev skænket til Halsted Kloster, der solgte den til kongen. Dermed blev Pederstrup sæde for en lensmand.

De hvælvede kælderrum midt under den nuværende bygning er de tidligste bygningsspor, og stammer formentlig fra 1500-tallet. Gården blev på det tidspunkt forsynet med et mindre stenhus, som stadig indgår.

Pederstrup blev handlet flere gange, men i 1684 blev overrentemester Peder Brandt eneejer. To år senere byggede han fløje til begge sider af det lille stenhus i midten og skabte en hovedbygning, der i udstrækning ligner den i dag. Fløjene var i bindingsværk.

1725 købte Christian Ditlev greve Reventlow, halvbror til Frederik IV's anden hustru, Anna Sophie Reventlow, Pederstrup, og 1729 oprettedes et grevskab for slægten Reventlows lollandske besiddelser, senere døbt grevskabet Christianssæde. Pederstrup var en forpagtergård i grevskabet, og først med sønnesønnen, den kendte Christian Ditlev Frederik greve Reventlow (C.D.F.), blomstrede Pederstrup efter 1775.

Politikeren og samfundsreformatorens virke er tæt forbundet til Pederstrup, og i 1813 flyttede Reventlow med sin store familie endelig ind på Pederstrup. I den forbindelse lod Reventlow den gamle hovedbygning ombygge, formentlig delvis efter egne tegninger. Det gamle fundament blev genbrugt, og med hjælp fra hofbygmester C.F. Hansen blev hovedbygningen markant ændret i 1813-22, hvor der også blev opført både beboelses- og avlsbygninger.

1827 døde C.D.F. Reventlow, og sønnen Christian Detlev arvede gården.

Den næste større ombygning fulgte i 1858, hvor barnebarnet Ferdinand greve Reventlow lod tidens toneangivende arkitekt, Meldahl, udforme et projekt der gjorde Pederstrup til et slot. Der blev tilføjet to tværfløje med tårne, facader og tagform blev fornyet, og slottet blev frilagt i den nye park, idet avlsbygningerne blev revet ned og flyttet et godt stykke væk.

Lensafløsningsloven var medvirkende til, at familien Reventlow i 1930'erne måtte sælge de lollandske besiddelser fra. Pederstrups avlsgård blev solgt, og i 1936 blev hovedbygningens indbo solgt på auktion.

I forbindelse med 150-året for stavnsbåndets opløsning 1938 blev det besluttet at etablere et mindemuseum for C.D.F. Reventlow, og til dette formål blev hovedbygningen tilbageført til Reventlows empirehus, mens tårne og tinder blev revet ned.

Ved senere ombygninger har man arbejdet videre mod at genskabe Pederstrup som det så ud, da landboreformernes Reventlow boede her. Senest ved etablering af en ny hovedtrappe.

Museet er indrettet i Pederstrups hovedbygning, der igen har det beskedne udseende som C.D.F. Reventlow skabte 1813-22

Fra omking 1860 til 1938 stod Pederstrup som et slot i bedste Loire-stil med tårne og tinder


Museet

Reventlow-Museet åbnede 1940 i statsminister C.D.F. Reventlows hjem på Pederstrup, først og fremmest som et mindemuseum for denne statsmand og reformator. Inden åbningen var bygningen fra at være et slot ført tilbage til den langt mere beskedne bygning, som statsministeren selv havde været med til at tegne. Bortset fra detaljer ser den i dag ud som dengang. I Pederstrups stuer findes en sjælden samling af malerier, møbler, genstande og dokumenter som både beskriver familien og C.D.F. Reventlows virke. Her er malerier af nogle af datidens førende navne som Jens Juel, C. A. Jensen, Eckersberg og mange flere, og også billeder som Reventlows datter Louise tegnede eller malede. Stuerne er møbleret som dengang, og et af de mere sjældne møbler er det ældste, danskbyggede cembalo, som tilskrives Moritz Georg Moshack og er dateret 1770. Det blev tilfældigt at det blev fundet på loftet i den tidligere katedralskole i Nykøbing F, i 1953 og er restaureret, så der i dag kan spilles på det. I museets kælder kan man se det tidligere godskøkken og hvælvingerne, som er den ældste del af stedet. C.D.F. Reventlow døde 1827. Derefter overtog sønnen Christian Detlev Reventlow Pederstrup. Han døde 1851. Ferdinand Reventlow drev Pederstrup til sin død 1875, og det var blandt andet ham der 1872 lod ridehusbygningerne opføre i forbindelse med, at Pederstrup blev et slot. Pederstrups sidste ejer, Christian Einar Reventlow, døde 1929, og efter hans død måtte slægten afhænde sine besiddelser på Lolland.

Både den permanente udstilling og den årlige særudstilling med specielt tema omfatter både genstande og tekster.

Reventlow-Museet ejer det ældste, danskbyggede cembalo fra 1770, men af og til benyttes til koncerter.