Om Støttekredsen

Generalforsamling 2021

Torsdag 9. september 2021 holdes der for første gang siden maj 2019 generalforsamling i Reventlowparkens Støttekreds, hvor bestyrelsen - ud over beretning om de forløbne år også vil orientere om problemer med corona-restriktioner. Mere følger;

 

Dagsorden til generalforsamlingen torsdag 9. september 2021 kl. 19 i Herskabsstalden: 1. Valg af dirigent.  2.Bestyrelsens beretning 2019-20.  3.Det reviderede regnskab 2019-20. 4. Fastsættelse af kontingent 2022.  5. Indkomne forslag.  6.valg til bestyrelsen. På valg er: Gitte Arvegaard, Else Due, Anne Nymann, Jytte Coulthard. 7.Valg af suppleanter: Der skal nyvælges to suppleanter. 8.Valg af revisorer og suppleant: På valg er Torsten Elsvor. 9.Eventuelt. Efter generalforsamlingen fortæller museumsinspektør Louise Sebro nyt fra Reventlow-Museet og folketingskandidat Iben Krog Rasmussen taler

 

Om Støttekredsen

Støttekredsens historie

I begyndelsen af 1980'erne udarbejdede Svend Rasmussen, Svend Wittrock og Kirsten Sejr Larsen et ideoplæg, dateret 13. oktober 1983, som blev sendt til en selvbestaltet initiativgruppe der blandt andre talte daværende direktør i Sparekassen Lolland Ole Buck og Højrebys daværende borgmester Hans W. Nielsen.

"Plant et træ komiteen" i Højreby blev senere en del af hele initiativgruppen, som talte én repræsentant for seks relevante foreninger samt formanden for Sparekassen Lolland.
Maj 1984 blev der holdt stiftende generalforsamling, og Reventlowparkens Støttekreds var en realitet.

I pinsen samme år blev det første folkemøde holdt med stor tilslutning. Mellem 3.000 og 4.000 mennesker deltog, og der blev tegnet rigtig mange medlemsskaber á 25 kroner. De følgende år blev der holdt pinsestævner og ridehusballer, og medlemstallet voksede til cirka 2.000.

200-året for stavnsbåndets ophævelse blev fejret i 1988, naturligvis også her. Tv-manden Poul Trier Pedersen havde skrevet et friluftsspil "Jeppe på Pederstrup", og mere end 100 personer var involveret i projektet, som havde et budget på godt en halv million kroner. 10 gange blev det opført, og desuden optaget til tv.

Året før var Ridehuset blevet renoveret, og der kunne opnås lejlighedstilladelse til at bruge køkkenregionerne.

Støttekredsen havde i en årrække ansvaret for ridehusbygningerne, som man havde lejet, men således er det ikke mere. I dag er det Museum Lolland-Falster der ejer og driver bygningerne sideløbende med museet i hovedbygningen.

Reventlowparkens Støttekreds har i 2017 godt 400 medlemmer og arbejder på at støtte mest mulig aktivitet i parken, bygningerne og på museet. Støttekredsen afvikler en årlig sankthansfest med fyrværkeri, mens andre arrangementer skabes i samarbejde med Museum Lolland-Falster. Støttekredsen er også med til at rekruttere frivillige, der kan virke som museumsvagter på Reventlow-Museet.

Støttekredsen reddede ridehusbygningerne fra 1872 fra bulldozerne i 1980'erne og arbejder nu for mest mulig aktivitet på stedet

 

Bestyrelsens beretning 2019

På grund af corona-regler med begrænsning i antallet af personer, der må samles - både i foråret og efter sommerferien - har støttekredsens bestyrelsen besluttet ikke at holde generalforsamling i 2020. I stedet er beretning og revideret regnskab sendt ud til alle medlemmer, ligesom det offentliggøres her på hjemmesiden. Næste generalforsamling planlægges til mandag 10. maj 2021.

Og her er beretningen så ...

 

Det er en fast tradition at Reventlowparkens Støttekreds holder generalforsamling i maj som en festlig optakt til den nye sæson. I 2020 spændte coronaen ben for det. I stedet udsender bestyrelsen denne beretning til alle medlemmer sammen med 2019-regnskabet, som revisorerne har godkendt, og så siger vi ellers på - forhåbentlig - gensyn til generalforsamling mandag 10. maj 2021 kl. 19 i herskabsstalden.

Mens det til den tid må formodes at blive en kort og indholdsløs beretning om et corona-år med aflysninger og vanskelige forhold, må vi sige at 2019 ligesom 2018 var et aktivt år, hvor regnskabet udviser overskud på 5.594 kroner (se bilag).

Det startede ellers med meddelelsen om, at Reventlow-Museets leder Jesper Munk Andersen havde søgt nye udfordringer i Nordsjælland. På generalforsamlingen 1. maj, hvor cirka 90 af vores på det tidspunkt 391 medlemmer mødte frem, kunne museumsdirektør Ulla Schaltz præsentere os for hans afløser, Louise Sebro, som blev kastet lige ud i det, idet sæsonen åbnede fire dage senere.

Det gik heldigvis fint, og efter stort besøg til museets særudstilling "Stilleben på bordet", hvor seks lokale herregårdsfruer havde dækket borde som skulle fortælle om godsets historie og særpræg, idet besøgstallet blev øget med 60 procent i forhold til året før.

Kort før sæsonstart kunne støttekredsen overrække museet ikke mindre end 15 nye bord-bænksæt, som var indkøbt takket være penge fra Lolland Kommunes landsbypulje, og samlet af Krogsbølle Kompetencecenter. Tak til dem! Vi har glædet os over at se borde og bænke benyttet flittigt hele sæsonen.

På generalforsamlingen udnævnte vi Kirsten Sejr Larsen til æresmedlem - det blot andet æresmedlem i foreningens mere end 35-årige historie. Hun var med til at starte støttekredsen og dens formand i en årrække, og hendes interesse for Reventlow-Museet og parken er usvækket.

Et tidligere bestyrelsesmedlem, Gitte Arvegaard, vendte tilbage til arbejdet som suppleant, men det ændrede sig allerede i begyndelsen af 2020 da vi mistede støttekredsens næstformand, Benita Næsby Nissen, som døde alt for ung i en alder af 60 år. Æret være hendes minde. Gitte Arvegaard indtrådte derefter i bestyrelsen, som i efteråret konstituerede sig med hende som ny næstformand.

Også i 2019 var der kunst at komme efter. I parken havde In Situ Lolland lavet skulpturer under fællestitlen "Genklang", og i ridehuset afviklede Kunstudstilling Lolland-Falster sin ottende forårsudstilling. 22. maj havde vi arrangeret en rundvisning for vores medlemmer i begge.

Årets største succes blev sankthansaften, hvor vejret for en gangs skyld var helt perfekt. Efter 2018 med tørke og afbrændingsforbud glædede det os både at kunne levere bål og fyrværkeri i 2019, hvor cirka 1.000 mennesker i aftenens løb var forbi parken. Meget passende, for netop sankthansaften for 80 år siden blev Pederstrups park første gang åbnet for offentligheden. Dengang sang Nakskov Herrekor - og det gjorde koret igen i 2019. De holder sig nu godt! Rødby Harmonikaklub slog stemningen an, og det blev alt i alt en aften vi vil huske længe. For træerne gror jo ikke ind i himlen - i år måtte vi helt aflyse på grund af corona.

I efteråret startede planlægning af det, der skulle have givet sankthans konkurrence i år, nemlig en stor alsang 4. maj i anledning af 75-året for Danmarks befrielse i 1945. Støttekredsen gik i tæt samarbejde med Museum Lolland-Falster, Lolland Musikskole og Ensemble Storstrøm om at skabe en stor fællessang, hvor landsdelens mange kor også hver især kunne få lejlighed til at promovere os. Vi var godt i gang med at skaffe de cirka 100.000 kroner, som arrangementet ville løbe op i, og havde stor opbakning fra Lolland Kommune, men, men .... så kom coronaen, og det hele blev til ingenting.

Vi piver dog ikke, men planlægger nu at lave arrangementet 4. maj 2021 i stedet. Så sæt kryds i kalenderen, men helst med blyant så det kan viskes ud igen: I skrivende stund ved vi jo ikke, om vi må samles flere tusinde til fælles sang om godt syv måneder. Men vi håber.

En af dem, der var med til sætte alsangen på dagsordenen, var museumsformidler Anne Elmer, som vi kender som en fantastisk fortæller og rundviser på museet gennem mange år. Hun døde desværre  mens vi var i gang med planlægningen, og erstattes af museumsinspektør Louise Sebro. Æret være Anne Elmers minde.

Bestyrelsen håber, at det bliver sidste gang vi skal aflægge en skriftlig beretning, men at vi i 2021 igen kan se hinanden i øjnene. Det er nu det hyggeligste.

 

Et billede på corona-året. Herskabsstalden i Reventlowparken sat op til den årlige generalforsamling. Som bare ikke blev til noget .... (arkivfoto: Mogens Warrer)   

 

Bestyrelsens beretning 2018

 

Generalforsamlingen indledtes med en tak til de fremmødte ca. 100 af støttekredsens knapt 400 medlemmer for deres aldrig svigtende opbakning og loyalitet. Støttekredsen har nu eksisteret i 35 år, og målet er fortsat at skabe liv og aktivitet i Reventlowparken, men det kommer ikke af sig selv. Og skal projektet på sigt lykkes, skal flere foreninger, organisationer og private på banen.

 

"Museum Lolland-Falster har ansvaret for museet på Pederstrup og for at det stadig kan tiltrække besøgende. Det er på mange måder en bunden opgave, afstukket af museumsloven og med forpligtelser som forudsætningen for at stat og kommuner byder ind med penge.

 

Støttekredsen blev i sin tid skabt for at redde de bygninger, der lå uden om Pederstrups hovedbygning, og som gennem årtier har dannet rammen om store, folkelige arrangementer - fra hjemmeværnsstævner og opvisninger til baller, koncerter og restaurationsvirksomhed.

 

Vi, der siden 2015 som bestyrelse har påtaget os ansvaret for støttekredsen og dens aktiviteter, føler en meget stor forpligtelse. Når vi 23. juni endnu en gang fejrer sankthans med fest i parken og ridehuset, kan vi samtidig markere 80-årsdagen for at Reventlowparken - eller Reventlows Minde, som det blev kaldt dengang - for første gang åbnede lågerne for offentligheden. Indtil da havde det været en privat park for ejerne af Pederstrup. 4000-5000 mennesker deltog i åbningen!!

 

Hvordan vi bliver slagkraftige nok til for eksempel at få en cafe i drift eller få gjort de fine rammer i ridehuset til et mere permanent udstillingssted, som turisterne vil kunne få øje på, har jeg ikke opskriften på i dag. Men jeg gentager: Reventlowparkens Støttekreds vil gerne deltage, når det handler om at gøre dette sted endnu mere kendt og besøgt."

 

"Vores generalforsamling i 2018 var velbesøgt og med nogle fine indlæg. Og senere i maj fik vores medlemmer en guidet rundvisning i de to kunstudstillinger - ude og inde.

 

Sankthans måtte vi fejre uden bål og fyrværkeri på grund af afbrændingsforbud, men alligevel besøgte 300-400 mennesker os. Tak for det. "Kulturbålet" med farvede tylstrimler og gulgrøn markeringsrøg var i hvert fald noget nyt - og så slap formanden for at gå brandvagt den halve nat. Også tak for det!

 

Sankthans er en dyr aften for støttekredsen, og indtægterne er begrænsede. Og så har der endda været kritik af, at man ikke må gå indenfor og lytte til musikken medbringende sine egne drikkevarer. Det er småligt, synes jeg. Vi tjener lidt på salget og burde egentlig også have lidt for parkeringen. Det skal ikke være en klagesang, det her - men hvis alle, der kom til bålfest i parken, så endda meldte sig ind og blev medlem hos os, ville det være dejligt.

 

Til museets fødselsdag 21. juli havde vi entreret med en ballonskipper, og det var dejligt at opleve interessen, selv om vi ikke kunne tilbyde en lufttur op i de tyndere luftlag.

 

Naturvejleder Klaus Bek Nielsen blev også ved jorden og tog os med på en aftenvandretur i august for at se på åarkens vilde natteliv. Det var en fantastisk aften, med alt for få deltagere - men de, der kom, fik en masse ud af det.

 

Midt i september inviterede vi til bal i pigtrådstemplet, som Reventlowparken i 60erne blev omtalt, med det gendannede band Inspiration fra 1965. Og samtidig fik museet indsamlet nogle gode beretninger og fotos fra de glade år.

 

Vi sluttede på museets sidste åbningsdag med en koncert med det Lolland-falsterske brandvæsensorkester og kollegaerne fra nordtyske Grömitz. Desværre var konkurrencen fra Dodekalitten for stor. Musikken fejlede ikke noget, men der var for få tilhørere. Men vi skrev da lidt historie - nu lukker det danske orkester nemlig. Synd."

 

"Tak til de efterhånden mange, der har givet os deres mailadresse, og dermed er med til at gøre driften billigere, så der bliver mere til det sjove.

 

For et år siden havde vi et medlemstal svarende til 438 personer. I dag, et år senere, er det 391. Heldigvis får vi stadig nye medlemmer - men alt i alt er vi altså 47 færre end for et år siden.

 

Vi er som bestyrelse tilfredse med aktivitetsniveauet i 2018. Men det kostede. Kontingent og salgsindtægter slog ikke til - vi brugte cirka halvdelen af formuen også. Det kan vi altså kun gøre ét år mere."

 

Generalforsamlingens gæstetalere, fra højre Mette Rix Krabbe, Ulla Schaltz og Louise Sebro

Aflagt af formanden, Mogens Warrer, ved generalforsamlingen 1. maj 2019.

Det reviderede regnskab 2018

Reventlowparkens Støttekreds' reviderede regnskab for 2018 blev aflagt af kasserer Jens Green. Der var indtægter på 47.275 kr. og udgifter på 59.696 kr., hvilket gav et underskud på 12.421 kr. Underskuddet hentes i foreningens egenkapital, som derefter udgør 14.205 kr. Af indtægterne udgjorde kontingentet 37.500 kr. og salg m.v. ved arrangementer 9.768 kr., mens udgifterne til arrangementer beløb sig til 34.906 kr. I 2017 kom foreningen ud med et overskud på 6.068 kr. Arrangementerne kostede dét år 20.520 kr.

Cirka 100 af støttekredsens knapt 400 medlemmer deltog i årsmødet i Herskabsstalden

Regnskabet 2017

Støttekredsen kom ud af året med et overskud på 6.068 kr. mod 3.546 kr. året før. Regnskabet balancerer med 46.654 kr. Der var kontingentindtøgter for 40.000 kr., svarende til 400 medlemmer, mod 33.050 kr. året før. Der er dog tale om en mindre medlemstilkbagegang på ca. 35. Beløbet er vokset, fordi kontingentet er hævet. Den største udgiftspost var arrangementer for 20.520 kr. Ved årsskiftet havde foreningen et bankindestående på 21.626 kr. Regnskabet er revideret uden anmærkninger af revisorerne Kirsten Sejl Larsen og Torsten Elsvor, og godkendt på generalforsamlingen 7. maj 2018.

Det var meget tilfredsstillende at tæt ved 100 medlemmer mødte op til generalforsamlingen 7. maj i Herskabsstalde, hvor kommunens kulturudvalgsformand, Tine Vinther Clausen, talte

Uddrag af bestyrelses beretning for 2017

"Kære trofaste støtter af stedet her ...

Et år mere er gået, bestyrelsen kan ikke længere undskylde sig med at være ny, og hvad har vi så præsteret i 2017?

Set i bakspejlet syner det måske ikke af så meget. Generalforsamling, sankthansfest, rundvisning i kunstudstilling LF i ridehuset og et velbesøgt præsentationsarrangement for Ebbe Balck-Sørensens bog med barndomserindringer fra årene under og efter krigen, hvor hans forældre drev restaurationen her på stedet.

Støttekredsens formål er ikke alene at lave egne arrangementer, men også at støtte op om andres initiativer. I 2017 var der både Historiens Dag og Stedet fortæller Historie på museet foruden de populære salonaftner og rundvisninger. Skulpturer i parken og kunst i ridehuset, DM i Jagthornsblæsning og friluftsgudstjeneste.

Vi forsøger at bakke op og promovere alle disse ting, og noterer med glæde at der har været fin respons. Det er ikke så vigtigt, hvem arrangøren er, men at der sker noget herude."

"Der har været nogen forundring over, at vores medlemsbrev med opkrævning i år ikke blev sendt elektronisk til de oplyste emailadresser. Årsagen er, at vi havde fået så få emailadresser at det hverken praktisk eller økonomisk ville have nogen betydning at bruge dem. Men det ser nu ud til, at der er gået hul på bylden, og vi vil derfor fremover i højere grad også informere via email."

På generalforsamlingen for et år siden varslede vi en hjemmeside, som vi ville lave i samarbejde med erhvervsskolen ZBC på

Sjælland. En billig løsning for os, men også en meningsfuld undervisningsopgave, mente vi. Det har taget sin tid, men nu skulle den være ved at være klar".

"Sankthans forløb fint, selv om vi nu i to år ikke har været så heldige med vejret. Inde i ridehuset var der fin stemning, og vi har aftalt at Rødby Harmonikaklub igen underholder i år. Tak til Marcus Knuth for talen og til Johs. Nielsen, fordi han slår græsset og udlåner sin mark til ekstra parkering.

Vi har givet en mindre økonomisk støtte til Ebbe Balck-Sørensens bogprojekt, fordi vi mente det var vigtigt at få historien skrevet ned nu. Andet oplag er snart udsolgt, og måske bliver der basis for et tredje. Ebbe er her i aften, hvis nogen vil sikre sig en bog. Vi regner med, at der til efteråret igen bliver fokus på at få bevaret historierne fra Reventlowparkens storhedstid.

Vi har også støttet foreningen In Situ, der udstiller skulpturer under overskriften "Lysthuse og Luftkasteller". Lyder det ikke spændende? En ny udstilling hvert år er en ekstra anledning til en tur eller to i parken. Men vi skal ikke glemme de professionelle kunstnere fra ind- og udland, som med Jens Flensted Andersensom kurator hvert år laver en seværdig udstilling i ridehuset. Den åbner til pinse. Det er meget vigtigt at Reventlowparken også i de kommende år huser en udstilling af den karat, for ridehuset er et rigtig fint udstillingssted, og man kunne måske ønske sig at udstillingen i stedet var åben i højsæsonen."

"Tak til Museum Lolland-Falster for et godt samarbejde. Museet har en 2025-plan som er meget ambitiøs. Til den tid skal Pederstrup være et udstillingssted for det moderne menneske.

Parken og museet skal være renoveret, og ridehuset overdraget til foreninger, som sørger for udstillinger og aktiviteter. Og der skal komme 20.000 gæster om året.

Støttekredsen alene har ikke fordums styrke og kan ikke magte den opgave, men vi vil gerne appellere til at andre foreninger og kredse, som er interesseret i at Reventlowparken forbliver et folkeligt mødested, kontakter os, så vi sammen kan komme i gang med et konstruktivt samarbejde der kunne munde ud i, at museet ad åre koncentrerer sig om at være museum, mens andre løfter de øvrige opgaver. Herunder ikke mindst at få en cafe i gang. Vi håber, at Lolland Kommune også vil være en aktiv medspiller i en sådan plan.

Det vil kræve en masse arbejde og økonomisk støtte udefra. Men vi sidder gerne med ved bordet.

Regnskabet 2016

Reventlowparkens Støttekreds kom ud af 2016 med et overskud på 3.546 kroner mod et underskud på 250 kroner året før. Der var kontingentindtægter for 33.050 kroner, private tilskud på 2.300 kroner, indtægter ved kaffesalg med mere på 5.132 kroner og renter på 41 kroner, ialt 40.523 kroner. Udgifterne beløb sig til 36.977 kroner, hvoraf den største post var arrangementer for 20.998 kroner. Regnskabet balancerer med 20.558 kroner, idet egenkapitalen ved årets begyndelse var 17.012 kroner. Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen 2. maj 2017 og er revideret uden bemærkninger af kredsens revisorer, Kirsten Sejr Larsen og Torsten Elsvor.


Uddrag af bestyrelsens beretning for 2016

"2016 var året, hvor en næsten helt ny bestyrelse for Reventlowparkens Støttekreds skulle vise hvad den duer til. Om det lykkedes, må I afgøre. Vi bliver naturligvis aldrig helt tilfredse selv, men vi har ikke knækket halsen på opgaven. De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år, er alle parat til at tage endnu en tørn".

"Alt er ikke rosenrødt, for Reventlowparken og Pederstrup er kun et lille hjørne af virksomheden Museum Lolland-Falster. Der er vilje, men ofte ikke penge nok til at løse alle påtrængende opgaver. Vi har et godt samarbejde i det daglige, og vil i fremtiden gerne lave flere fælles arrangementer sammen med museet. Og vi glæder os over, at ridesalens vægge på det seneste er blevet repareret og malet - det er noget, der pynter".

"Det lykkedes at gennemføre sankthansaften efter planen, selv om vejret drillede. Vi kan så sige, at de mørke skyer gav fyrværkeriet et ekstra pift. Og heldigvis har vi ridesalen, hvor man kan søge ly.

Der er ingen tvivl om at sankthans koster støttekredsen mange penge, og at indtægterne fra salget af øl, vand, kaffe og kage er relativt beskedne. Men det er en udgift, vi gerne vil påtage os så længe der er opbakning fra publikum. I år planlægger vi en sankthans med endnu flere underholdningsindslag, og vi har haft den glæde at folketingsmedlem Marcus Knuth har sagt ja til at holde båltalen".

1. juni besøgte dronningen Reventlow-Museet - ganske kortvarigt, men en vigtig anerkendelse af stedet, og vi fulgte sammen med museet det royale tema op. 30. august var dronningens tidligere ceremonimester, Christian Eugen Olsen, gæst ved en aften, hvor vi fyldte ridesalen. Det var rigtig dejligt med den store opbakning. Vi fik frisket vores historiekundskaber op og hørte lidt om livet ved hoffet. Vi har dog også noteret os, at mange gerne havde set at der havde været lidt mere tid til at drikke kaffen og nyde den royale kage i fred og ro. Det bør være undtagelsen, at der ikke er en egentlig kaffepause undervejs, men der er jo også en gæst som har et ord at skulle have sagt.

Økonomisk betød det store fremmøde at kommunens underskudsgaranti kun blev udløst med 356 kroner. Der var tale om et arrangement af museet og støttekredsen i fællesskab".

"Det er desværre ikke lykkedes museet at sikre cafedrift i år. Man er i gang med at hverve frivillige, som vil være med til at bemande museet i sæsonen sammen med museets medarbejdere, og vi kan kun opfordre til, at man melder sig, hvis det har ens interesse".

"Penge vil der fortsat være brug for - til arrangementer, men også til andre formål. Den nuværende bestyrelse var for eksempel ikke bekendt med at støttekredsen ejer og har ansvaret for en samling malerier og tegninger, som desværre har lidt nogen skade under opbevaring i den uopvarmede ridehusbygning. Vi vil nu undersøge, om billederne kan konserveres og reddes, og hvad det vil koste.

Desværre har støttekredsen jo ikke eget tag over hovedet, således som den havde i de mange år hvor kredsen havde ansvaret for ridehusbygningerne. Vi har derfor heller ikke et sted, vi kan kalde vores eget, og hvor vi for eksempel kan udstille billeder og fortælle om støttekredsens historie. Vi har ikke drøftet det med museet endnu, men vil komme med forslag om at et lokale i ridehusbygningen udlånes til os til ophængning af billeder med mere.

Apropos ridehusbygningen var der i 2016 indbrud, hvor støttekredsens højttaleranlæg blev stjålet. Det var anskaffet i 1992 for knapt 30.000 kroner. Heldigvis har Museum Lolland-Falsters forsikring dækket tabet med knapt 9.000 kroner, så vi har kunnet indkøbe et nyt lydanlæg, der anvendes i dag for første gang. Det er da dejligt, at der er noget der er blevet billigere med tiden ...

Museet har været plaget af flere indbrud, og desværre også af en del hærværk. Som mange ved, gik det blandt andet ud over det lille tehus i parken, som er alvorligt beskadiget, ligesom en bro blev væltet i vandet. Det er ærgerligt, for parken skulle gerne være åben for alle - vi kan kun opfordre til, at man værner om vores fælles værdier.

I år sætter museet en tæller op, der automatisk tæller hver gang en person går ind i parken ad stien mellem cafeen og herskabsstalden. På den måde kan vi få bekræftet om parken er så besøgt som vi tror".

"Støttekredsen er gået med som støtte i et bogprojekt omkring ridehusbygningernes tidligere rolle som restaurant. Vi håber, projektet lykkes - og at vi snart kan fortælle mere om det".

"Desværre må vi konstatere tilbagegang i medlemstallet. 433 personer betalte i 2016 kontingent. I 2015 var det 494, hvilket vil sige at vi har haft en medlemstilbagegang på cirka 60. Men der var 180 der undlod at indløse medlemsskab, idet vi også sendte ud til alle dem der i det turbulente år 2015 ikke havde betalt. Det siger sig selv, at en sådan åreladning af medlemmer i løbet af få år vil kunne true støttekredsens eksistens.

Tak til de personer fra det kommunale beskæftigelsesprojekt Krogsbølle, som har givet os en praktisk håndsrækning ved vores arrangementer i 2016. Revisor Jens Green har påtaget sig at være støttekredsens kasserer, og det havde vi forleden lejlighed til at sige tak for. Den skal gentages her. Også tak til Museum Lolland-Falster, til Henrik Sørensen, der er museets faste mand her i parken, og til Jesper Munk Andersen for godt samarbejde. Som formand vil jeg gerne rette en personlig tak til resten af bestyrelsen, som entusiastisk møder op til alle vores bestyrelsesmøder, og som slæber ægtefæller og andet godtfolk med til arrangementerne for at de kan give en hånd med. Takken gælder også vores to suppleanter, som deltager fuldt ud i bestyrelsesarbejdet. Uden al den goodwill ville der ikke ske ret meget.

Brug Reventlowparken - det er den bedste sikkerhed for, at der fortsat vil ske noget herude!"

Aflagt af formanden,
Mogens Warrer,
på generalforsamlingen
2. maj 2017