Det Sker

Kig ind på Christianssæde

(24. september 2021) Christianssæde Gods ved Opager på Sydvestlolland var det grevskab, som Pederstrup hørte ind under. Det var også her, den kendte statsminister C.D.F. Reventlow drog sit sidste suk og blev båret hele vejen til Horslunde Kirkegård af 500 taknemmelige bønder, som på den måde ærede greven og statsmanden der satte gang i stavnsbåndets ophævelse og bondens frigørelse. Årets sidste arrangement i Reventlowparkens Støttekreds er et besøg på Christianssæde torsdag 14. oktober kl. 13-15, hvor der bliver en omvisning i parken og på slottet, inden der er kaffebord i Jægerhuset. Nok bor der ingen grever på Christianssæde mere, men de nye ejere har spændende planer som der bliver lejlighed til at høre om. Der er maksimalt 60 pladser til dette arrangement, og forleden var der booket 15, så det er stadig muligt at deltage. Man tilmelder sig ved at skrive en email eller ringe til støttekredsens næstformand, Gitte Arvegaard, på arvegaard@yahoo.dk eller 2971 9164, og det er nok klogt ikke at vente for længe. Billetterne koster 75 kr. inklusiv kaffe og kage, og der betales i Jægerhuset enten kontant eller med Mobile Pay. Til gengæld er den svampetur i Reventlowparken, som vi ellers løftede lidt af sløret for ved generalforsamling, desværre aflyst af praktiske årsager. Men vi vil forsøge at lave turen i svampesæsonen næste år. På gensyn!

Christianssædes hovedbygning har i mange år stået som en tom skal efter en voldsom brand, men nu er der planer om at der igen skal være liv på stedet. (Foto: Mogens Warrer)

Færre til generalforsamling

(10. september 2021) Ikke uventet deltog mindre end halvt så mange som normalt i støttekredsens generalforsamling 9. september. Normalt er generalforsamlingen den forventningsfulde start på et nyt år, i år var det nærmest finale. Men tak til de cirka 40 der trofast mødte frem, så vi kunne overholde spillereglerne. Det blev dog på mange måder en "forstyrret" generalforsamling. Museets repræsentant måtte melde afbud på grund af sygdom, og den taler der var lavet aftale, udeblev uden afbud. Men så blev der da tid til en lang kaffepause, og lagkage var der rigeligt af - en flot en af slagsen, kreeret af Horslunde-bageren og med støttekredsens logo, egetræet (se billedet). Generalforsamlingen indledes med mindeord over næstformand Benita Næsby Nissen og de øvrige af foreningens støtter som ikke længere er blandt os. Der var ingen bemærkninger til regnskab eller beretning, hvor formanden, Mogens Warrer, opfordrede til dannelse af en gruppe lidt yngre mennesker til at hjælpe med det praktiske arbejde ved arrangementer fremover. - Vores gennemsnitsalder i bestyrelsen er 76 år, og så har formanden fået dårlig ryg, som han udtrykte det. Hvis nogen er interesseret, men ikke "gider" sidde i bestyrelsen, er de velkomne til at henvende sig til formanden. Nødråbet havde iøvrigt en vis virkning allerede på aftenen, hvor flere tilkendegav at man da godt kan ringe til dem, hvis det kniber. Tak for det! Kasserer Jens Green fremlagde regnskaber for både 2019 og 2020 med henholdsvis 5.594 og 14.438 kr. i overskud, således at foreningen ved udgangen af 2020 havde aktiver for 34.237 kr. Kontingentet er i 2022 uændret 100 kr. Støttekredsen hasr aktuelt 331 medlemmer, og der har været en netto-tilgang på 13, hvilket er mere end tilfredsstillende. Til bestyrelsen genvalgtes Gitte Arvegaard, Else Due, Anne Nymann og Jytte Coulthard. Generalforsamlingen tilsluttede sig at vælge yderligere to suppleanter, og det blev Bodil Clausen, Resedavej 10, Nakskov, og den hidtidige revisorsuppleant Hans Hansen, Midlerkampsvej 18, Nakskov. Revisor Torsten Elsvor genvalgtes, og som ny revisorsuppleant valgtes Finn Ibsen, Langesøvej 28, Horslunde.

De flotte lagkager, som der var rigeligt af. Normalt er vi op mod 100 til generalforsamling. (Foto: Anne Nymann)

Stadig kraft i Pigtrådstemplet 

(29. august 2021) I 60'erne og 70'erne var Reventlowparken stedet - ikke mindst for de unge, og blev i spøg kaldt "Pigtrådstemplet". Og sammenligningen holder stadig. Søndag 29. august satte Reventlowparkens Støttekreds punktum for sæson 2021 - sådan da. Det var museets sidste faste åbningsdag, og det skulle markeres. Mange troppede op i Herskabsstalden til fadøl, vand, pizza og pølsehorn for endnu en gang at fornemme stemningen fra dengang for mange år siden. Inspiration skal der til, og det er fortsat navnet på det band, som stadig gør sig rigtig godt uanset hvor de spiller. Også denne gang fik  d'herrer Jørgen Petersen, Alfred Date, Per Vincent og Steen Petersen folk ud på dansegulvet. Så er det sjovt at skrive kulturhistorie!

Det er svært at sidde stille, når de kendte numre bliver leveret af musikere, som stadig er fyldt med energi og unge indeni! (Foto: Anne Nymann)

Herskabsstalden er ikke spor for stor til sådan en gang nostalgi-koncert. Med solsikker, fadøl, pizza og pølsehorn er alle ingredienser til stede. (Foto: Gitte Arvegaard)

Grethe Larsen og Jytte Wittrock fra støttekredsens bestyrelse var med til at få koncerten til at klappe. (Foto: Gitte Arvegaard)

Generalforsamling 9. september

((23. august 2021) Endelig - endelig kan vi indkalde til generalforsamling i Reventlowparkens Støttekreds. Den holdes torsdag 9. september kl. 19 i ridehusbygningens Herskabsstald, og dørene åbnes en halv time før generalforsamlingen. Man skal naturligvis være medlem for at deltage - det kan nås endnu! - og kaffe og kage koster 40 kr., som betales ved indgangen. I 2020 måtte vi opgive at holde generalforsamling på grund af corona-restriktioner, og i maj i år, hvor vi normalt ville have indkaldt, var det også umuligt med de daværende regler om forsamling og afstand. Derfor udskød vi generalforsamlingen til efter sommerferien. Det bliver således en lidt mærkelig generalforsamling, hvor bestyrelsen kort vil fortælle om 2019 og derefter om 2020, hvor aktiviteterne var meget neddæmpede. Da vi er så langt henne i sæsonen, vil 2021 indtil nu også blive nævnt. Men husk: Her på hjemmesiden under "Om støttekredsen" kan man læse beretningen for 2019 samt det reviderede regnskab for 2019. Vi har i den forløbne tid forsøgt at holde medlemmerne løbende orienteret gennem medlemsbreve, og det har de medlemmer, som har meddelt os deres e-mail adresse, størst glæde af. Vi har desværre hverken tid eller penge til at sende brev med frimærke ud til medlemmer uden mail så tit. Vi opfordrer derfor til, at de der endnu ikke har oplyst mailadresse, gør det - så bliver I bedre orienteret! Ifølge vedtægterne kan foreningens medlemmer fremsætte ønske om forslag til behandling på den ordinære generalforsamling. Fristen er otte dage. Det vil sige at forslag skal være sendt til formanden på mail, mogenswar@gmail.com, senest 1. september. På gensyn i Herskabsstalden 9. september! På hjemmesiden under "Om støttekredsen" kan dagsordenen til årets generalforsamling ses.

Der er tradition for at cirka 90 medlemmer deltager i generalforsamlingen (Foto: Mogens Warrer)

Festlig Herregårdenes Dag

(16. august 2021) Rigtig mange lagde turen forbi Pederstrup på Herregårdenes Dag søndag 15. august. Der blev lokket med skinnende, lolland-falsterske veteranbiler, og dagen indledtes med en koncert af Sakskøbing Tambourkorps foran hovedbygningen. Korpset har haft travlt med at øve, til corona-restriktionerne blev udfaset, og de fortjener at komme ud mange flere steder. I herskabsstalden var der historisk foredrag, og en del kiggede også indenfor i ridehuset til de unges kunstudstilling. Museum Lolland-Falster havde genåbnet cafeen - desværre kun for én dag - og solgte kaffe, kage og frisk saft. I herregårdens gamle, men nyrenoverede køkken huserede museumsinspektør Cecilie Bønnelycke, som besvarede hundredevis af spørgsmål i dagens løb. Desværre blev suppen på komfuret kun brugt til at sprede den herligste duft i hele huset - der var ingen smagsprøver. Som noget sjældent prøvet havde museet afspærret en del af parken, så folk, der ville ind, måtte købe billet både til hovedbygningen og veteranbilerne - og det var ikke alle der havde lige stor forståelse for det. Reventlowparkens Støttekreds havde som sådan intet med arrangementet at gøre - men havde engageret tambourkorpset for at sprede lidt godt stemning. På marken over for museet blev over 300 biler i dagens løb parkeret - et godt billede på, at Herregårdenes Dag absolut kunne trække besøg.

Er den ikke flot, den store, amerikanske "flyder" af en Chevrolet - og så i de kulisser. (Foto: Mogens Warrer)

Der var lidt læ for vinden ved museet, men sådan en tuba kan godt være svær at styre. Men Sakskøbing Tambourkorps mestrede også det ... (Foto: Mogens Warrer)

Museumsinspektør Cecilie Bønnelycke var trukket i kokkepige-klæder og demonstrerede det gamle køkkens mange detaljer. (Foto: Mogens Warrer)

Drømme i Ridehuset

(13. august 2021) De nye muligheder for at fylde kultur ind i Reventlowparkens ridehusbygninger bliver udnyttet. Torsdag 12. august var der fernisering på endnu en kunstudstilling i Ridehusets store sal. Det er tre unge billedkunstnere, som vækker bygningen til live med drømmende samtidskunst. Udstillingen vil være åben resten af august dagligt kl. 12-17. Arrangørerne møder med farverige og fantasifulde kunstværker, der udstilles under overskriften "Vi mødes under en ny sol". Kunstnerne er Cecilia Fiona, Emil Krog og Sofie Burgaard, og det er Amelie Mannerup der er kurator på udstillingen. "Vi mødes under en ny sol" åbner dørene til et frodigt univers af sole, slotte, bjerge, sammensmeltninger og sommerfrugter. I værkerne er der dagdrømmerier, historiefortællinger og undren over livets tilblivelse og tingenes forgængelighed. Der trækkes også tråde tilbage til fortiden, og grænserne mellem virkelighed og fantasi smelter sammen. Nye verdener åbner sig. Emil Krog er født og opvokset på Lolland og kender stedet. Han har været rundt med 150 pakker til beboerne på egnen og opfordret dem til at komme og være med til at bygge en kollektiv skulptur i form af et nyt Pederstrup slot. En del havde fulgt opfordringen, men slottet er ikke færdigbygget - endnu. Udstillingen er støttet af Lolland Kommune.

På åbningsdagen blev der bygget flittigt på  det nye Pederstrup slot. (Foto: Mogens Warrer)

Ridehusets flotte loftskonstruktion og de unges kreative udfoldelser passer fantastisk godt til hinanden. (Foto: Mogens Warrer)

Fra parken til kirken

(13. august 2021) Billedhuggeren Jens Chr. Jensen fra Ikast var i 2020 manden bag den meget fotograferede cirkel af træstykker på In Situs udstilling i Reventlowparken. Nu er han på banen hernede igen. Fredag 6. august åbnes en udstilling i Sankt Nikolai Kirke i Nakskov, hvor Nakskov Kunstforening præsenterer en assemblage, som Jens Chr. Jensen har skabt over brugte togbilletter, samt forskellige andre værker, blandt andet en ønskebrønd. Udstillingen kan ses i kirkens søndre skib resten af august.

I 2020 præsenterede Jens Chr. Jensen sig på denne måde i Reventlowparken. Hans udstilling her i august i Sankt Nikolai Kirke i Nakskov består af knapt så store værker. (Foto: Mogens Warrer)

Det er nok ikke mange, der kan få gamle jernbanebilletter til at blive til dekorative og spændende kunstværker. (Foto: Mogens Warrer)

Pænt besøg til Supergrafik

(3. august 2021) Udstillingen i Reventlowparkens herskabsstald om Supergrafik er nu slut, og vi konstaterer et tilfredsstillende besøg - cirka 475 i løbet af juli, hvor der har været åbent fredag, lørdag og søndag. Det var  Nakskov Kunstforening og Reventlowparkens Støttekreds der  i fællesskab arrangerede udstillingen i samarbejde med den lokale arkitekt Flemming Skude, som ejer de meget illustrative skitser af både realiseret og udtænkt Supergrafik i arkitekturen. Et af eksemplerne var da Flemming Skude forsynede Sakskøbings vandtårn med et ansigt. Den søndag, hvor DJ Katrine Ring satte musik til udstillingen, kiggede 94 indenfor.

Katrine Ring ved DJ pulten. Rikke Køllgaard repræsenterer både kunstforeningen og støttekredsen, og har været drivkraft i at få udstillingen realiseret. (Foto: Mogens Warrer)

Bogværk om herregårdene

(29. juli 2021) Museum Lolland-Falster udgiver 28. september et 366 sider stort bogværk om Sydhavsøernes Herregårde. I bogen omtales 53 af Lolland og Falsters største og kendteste godser fra deres opståen helt frem til nutiden. Bag værkets tekst står historikeren John Erichsen, som gennem 10 år var ansat på Reventlow-Museet, senest som dets direktør. Støttekredsens formand, Mogens Warrer, har taget en lang række af billederne til bogen, som herudover indeholder meget historisk billedmateriale. Museet tilbyder medlemmer af Reventlowparkens Støttekreds at købe bogen til en favørpris, forudsat den bestilles inden 31. august. Normalprisen bliver 385 kr., men vores medlemmer vil kunne købe den for 325 kr. og dermed spare 60 kr., såfremt den forudbestilles. Bogen bestilles via bog@museumlollandfalster.dk, hvor man skal anføre at man er medlem af Reventlowparkens Støttekreds, og vil derefter kunne afhentes på en af museets afdelinger fra udgivelsesdagen. John Erichsen er kendt for en række bogudgivelser, blandt andet et firebindsværk fra Nationalmuseet og en række lokale bøger fra Lolland, blandt andet "Mennesker på herregården".

Et eksempel på bogens illustrationer - hovedbygningen på Rudbjerggaard, omgivet af voldgrave. (Foto: Mogens Warrer)

Kig ind i dronningens hus

(7. juli 2021) 20 medlemmer af Reventlowparkens Støttekreds kan søndag 3. oktober kl. 13.30 få et sjældent kig indenfor på Halsted Kloster - ikke i den nuværende hovedbygning, men i den gamle, som kaldes Dronning Sophies Hus og skriver sig tilbage til 1591. Halsted Kloster er investeret energi og penge i at restaurere den gamle hovedbygning, der fremover skal bruges til udadvendte arrangementer. Nu er man så langt, at vi har aftalt at grevinde Jytte Frijs viser rundt. Men der er kun plads til 20, og de 20 pladser er allerede solgt, siden vi lancerede dette spændende tilbud sidst i juni. Man kan dog blive skrevet på venteliste, idet vi håber eventuelt at kunne arrangere en ekstra rundvisning. Støttekredsen er desuden i kontakt med de nye ejere af Kristianssæde om et arrangement i oktober. Nærmere følger. Kontaktperson er støttekredsens næstformand, Gitte Arvegaard, 2971 9164 eller mail: arvegaard@yahoo.dk. Her oplyses også prisen for rundvisningen.

Et af de store lokaler i Dronning Sophies Hus er salen, som er blevet sat flot i stand. (Foto: Mogens Warrer)

Sankthansfesten aflyst

(11, juni 2021) Vi havde fået nogle aftaler i stand, men måtte erkende at det var for sent at stable det store, kendte sankthansarrangement i Reventlowparken på benene. Så heller ikke i 2021 bliver der bål i parken. Derfor er man selvfølgelig altid velkommen til at pakke madkurven og nyde de dejlige omgivelser - men husk det hele hjemmefra. I stedet kan vi henvise til andre bål på Vestlolland, for eksempel på Søllestedgaard, hvor Iben Krog Rasmussen taler kl. 21.30 inden bålet tændes. Sankthans har været en god tradition gennem mange, mange år. Om det er en tradition, der skal fortsætte, kan vi diskutere på støttekredsens generalforsamling 9. september i herskabsstalden, hvor det også bliver muligt at få nye kræfter med ind i ledelsen. - Det er mit store håb, at Reventlowparkens Støttekreds fortsat kan eksistere og skabe aktiviteter i den park og de bygninger, vi alle holder så meget af. Men det kræver, at vi får yngre kræfter med i bestyrelsen. Det er dejligt at tage børnene ved hånden og køre til bål i Reventlowparken, men der skal mobiliseres mange stærke kræfter for at få sådan et arrangement stablet på benene. Mange har gennem årene nydt denne aften, hvor vi ikke skelner mellem medlemmer og ikke-medlemmer, men spørgsmålet er om det er rimeligt at fyre halvdelen af støttekredsens årlige kontingent fra medlemmerne af denne aften, siger støttekredsens formand, Mogens Warrer. Han understreger, at det ikke er for at male fanden på væggen, men et realistisk spørgsmål til medlemmerne: Hvad er I mest interesseret i? Tænk over det til september, og giv os så jeres inspiration!

Nej, vi skal ikke give corona skylden for at der ikke bliver sankthansbål i år. Scene fra årets udstilling. (Foto: Mogens Warrer)

Kom og kig på Vovestykker

(11. juni 2021) Foreningen In Situ Lolland beriger også i år Reventlowparken med spændende oplevelser, idet 11 kunstnere har skabt forskellige værker der alle relaterer til den fælles titel Vovestykker. Værkerne tager udgangspunkt i Reventlow-Museets mange historier. Mange har allerede gæstet parken, men godt en snes af støttekredsens medlemmer fik torsdag 3. juni en guided tur hvor Lotte Madsen fra In Situ fortalte os hvad det er, kunstneren vil udtrykke med netop det værk vi står ved. Det var en rigtig spændende tur, som sluttede hos naboen Pederstrup Bed & Breakfast med kaffe og kage. In Situs skulpturer bliver stående i parken frem til udgangen af september.

Skulpturerne dukker op overalt rundt om i parken, her er Glyholt'ernes bidrag i år. Stol på det! (Foto: Mogens Warrer)

Jette Mellgren har både flettet og sat tavler op, hvor de besøgende kan aflevere deres budskaber (Foto: Mogens Warrer)

Nytårshilsen fra bestyrelsen

Kære medlemmer af Reventlowparkens Støttekreds - og alle, der holder af vores dejlige park! Støttekredsens bestyrelsen ønsker hermed alle et godt nytår 2021. Ja, det kan vel faktisk kun blive bedre. Efter et år, hvor corona-pandemien lagde sin tunge skygge over alle forsøg på at lave arrangementer, ser vi nu lidt mere fortrøstningsfulde frem til 2021. Om vi kan lave sangstævne i parken 4. maj er måske tvivlsomt, og om vi kan holde generalforsamling 10. maj - vi håber det. Men først og fremmest håber vi at kunne markere sankthans på traditionel vis og derefter byde ind med oplevelser i ridehus og park. Vi er begyndt at planlægge, men 2020 har lært os forsigtighed, også når det gælder optimisme. Imens er der grund til at glæde sig over at vi trods alt kom gennem 2020 med fine tilbud fra museet og en fin udstilling af In Situs kunstnere i parken. Den sidste kunne tåle at ses flere gange - og frisk luft kan kun anbefales netop i disse tider. Bestyrelsen glæder sig over, at langt de fleste medlemmer trods alt betalte deres kontingent. Da vi sendte opkrævninger ud, var vi 365, og i dag er vi 312, Vi overvejer, hvordan vi kan honorere de, der betalte, for deres trofasthed. Og håber at nogle af de "frafaldne" vælger os til igen. Vi håber, at vi til foråret kan fortælle meget mere på et mere sikkert grundlag. I hører fra os. Og husk: De, der endnu ikke har givet os deres email-adresse, kan støtte os alle ved at gøre det. Det er den billigste måde hurtigt at få informationerne ud. På gensyn! Bestyrelsen

Sankthans 2019 blev en skøn aften med masser af mennesker i parken. Lad os håbe, den tradition kan videreføres i år. (Foto: Mogens Warrer)

Maden kommer i centrum

Som mange nok har fulgt, er Pederstrups gamle komfur i kælderen  (fra cirka 1860) blevet taget ned for at blive totalrenoveret i Christiansfeld. Fra sæson 2021 vil det være tilbage, og i fuldt funktionsdygtig stand. Og i det hele taget kommer det til at handle en del om mad i år. Museet planlægger nemlig flere middage, blandt andet en eksklusiv empiremiddag i august i kongesalen, ligesom der ved mange særlige lejligheder vil blive fokuseret på fødevarer. Det gælder også i skolernes efterårsferie. Årsagen hertil er ikke mindst, at Museum Lolland-Falster er med i et internationalt museums-samarbejde rundt om Østersøen, hvor det danske museum har fået ansvaret for det kulinariske liv på herregårdene. Foruden det gamle komfur, som senest var i brug i årene før 2. verdenskrig, skal der etableres et moderne køkken i museets kælder til undervisningsbrug. Men også Reventlow-Museets planlægning er naturligvis præget af den usikkerhed, som corona-pandemien skaber. Fast ligger det dog, at museet planlægger at åbne 22. maj - til pinse - samtidig med Kunstudstilling LF i ridehuset, men i år afkortes sæsonen med en måned, så der lukkes ned med udgangen af august. I hele åbningsperioden er museet åbent onsdag-søndag. Efter åbningstid planlægges der særlige arrangementer, for eksempel også til jul. Alt dette vil blive meldt ud, når det hele er på plads. Museum Lolland-Falster modtager i 2021 2.943.000 kr. til driften fra Lolland Kommune, herunder også drift af Reventlow-Museet. Det svarer til 72 kroner pr. indbygger. Men herudover betaler kommunen yderligere godt 500.000 kroner øremærket til det tungtvejende bygningsvedligehold på Reventlow-Museet og i ridehusbygningerne, til parkens vedligehold og gennem en ny aftale for at udlåne ridehuset hen over sommeren til kulturelle aktiviteter - uden at arrangørerne skal betale leje.

Det gamle komfur blev pillet ned tidligere på året af ovnspecialister fra Christiansfeld. Når det er tilbage, skal det både kunne koge og bage. (Foto: Mogens Warrer)

I 2002 besøgte den dengang 96-årige Karen Tronier Hansen Pederstrup, hvor hun som ung boede fra 1914 til 1929 hos sin tante, der var oldfrue på stedet. Karen Tronier, der døde nogle år senere, var meget glad for gensynet med det gamle komfur. Da hun blev ældre, tjente hun som stuepige på Pederstrup, der dengang var et slot som dog mest blev brugt som sommerhus. Hvis der er andre, der har viden om det gamle komfur som var i brug frem til slottets nedrivning sidst i 30'erne, vil Reventlow-Museet meget gerne høre om det (Udklip fra Folketidende)

Beretning og regnskab klar

Så ligger bestyrelsens beretning for 2019 samt det reviderede 2019-regnskab på hjemmesiden - se under "om støttekredsen", hvor de tidligere års beretninger også kan findes. Vi har desuden sendt beretning og regnskab ud til alle medlemmer, også de, der har glemt at betale kontingent for 2020. Vi håber meget, de vil gøre det, så vi i 2021 igen kan lave nogle spændende arrangementer, hvis corona-situationen ellers tillader. Vi vil endnu en gang opfordre de af vores medlemmer, der har e-mailadresse, til at meddele os den, idet det er langt hurtigere - og meget billigere - at sende aktuelle nyhedsbreve m.m. ud elektronisk. Desværre er der endnu ca. 90 udsendelser til enkelt- og dobbeltmedlemmer, som foregår med brev, og det er ikke alene dyrt - 10 kr. pr. brev - men giver også bestyrelsen et kæmpearbejde med at printe og pakke kuverter. Og dertil kommer så at de medlemmer, hvis e-mailadresse vi endnu ikke har, får nyhederne med cirka fem dages forsinkelse. Så: Har du e-mail, send adressen til støttekredsens formand, Mogens Warrer, på mogenswar@gmail.com, og så sørger vi for at du i fremtiden får nyhedsbreve med jævne mellemrum. Og husk: Vi er altid glade for ris og ros fra medlemmerne - eller endnu bedre: Gode forslag til hvad vi skal arrangere i vores skønne park. Med venlig hilsen Mogens Warrer

Tre storke satte punktum for sæson 2018. Nu håber vi snart at barsle med noget spændende nyt i Reventlowparken. (arkivfoto: Mogens Warrer)

Kulturpris til støttekredsen

Reventlowparkens Støttekreds blev tirsdag 30. juni hædret med årets Kulturpris, uddelt af Højreby Turistkreds. Det skete ved en lille sammenkomst i Vesterborg, da turistkredsen heller ikke har kunnet holde generalforsamling på grund af forsamlingsforbud. Turistkredsen uddelte samtidig årets Turistpris, som gik til Halstedhus Efterskole for de mange initiativer, skolen tager, mens årets Erhvervspris gik til Vesterborg Gartneri, som i år fejrer 25 års jubilæm. Turistkredsens formand, Preben Jelsbak, uddelte diplomer. Reventlowparkens Støttekreds har eksisteret i godt 35 år og blev hædret for de aktiviteter, kredsen står bag sommeren igennem - i hvert fald når landet ikke er ramt af en pandemi som i år. Støttekredsen var repræsenteret af formanden, Mogens Warrer, og bestyrelsesmedlem Grethe Larsen, der med 12 år i bestyrelsen bag sig er den i bestyrelsen, som har været med længst. Mogens Warrer takkede for prisen og sagde, at den skal deles med alle de formænd og bestyrelser der har arbejdet i Reventlowparken de sidste 35 år. Målet var at redde ridehusbygningerne fra nedrivning, hvilket lykkedes, men også at medvirke til at der hele tiden sker noget nyt i den skønne park og de gamle bygninger.

Støttekredsen håber, i samarbejde med Museum Lolland-Falster, at kunne finde et passende sted i Reventlowparken at placere det fornemme diplom. Foto: Mogens Warrer

Smuk 4. maj-aften i parken

Coronaen satte en stopper for planerne om at samle mere end 1.000 mennesker til Alsang i Reventlowparken på 75-årsdagen 4. maj for Danmarks befrielse i 1945. Men mindet blev den historiske dag og de mennesker, som ofrede deres liv i modstandskampen alligevel. Reventlow-Museet tændte levende lys i museets vinduer og i lysekronerne, og foran museet, langs stien til parkeringspladsen og langs stien til mindestøtten for modstandsmanden Ludvig Reventlow havde Reventlowparkens Støttekreds sat 40 fakler. Efterhånden som mørket faldt på i den stille, men lidt kølige, majaften, skabtes en særlig stemning. Mindst 30 mennesker kom i aftenens løb forbi for at opleve faklerne, mindes begivenheden og gå en tur i parken med det rige fugle- og dyreliv. Vi håber sammen med museet, Lolland Musikskole, Ensemble Storstrøm og en række af Lollands dygtige kor at kunne tænde faklerne igen og samles i parken 4. maj 2021 til Alsang. Reventlow-Museet er i gang med forberedelserne til en kommende sæson, hvor man endnu ikke med sikkerhed kan sige hvornår museer får lov at slå dørene op igen - og på hvilke vilkår. Men man håber, det bliver omkring Kristi Himmelfart, hvor det også ventes af årets skulpturudstilling i parken er klar til at få besøg. I Reventlowparken er der plads nok til at være sammen - på afstand. Velkommen!

Omgivet af fakler og med levende lys i vinduer og lysekroner blev der 4. maj om aftenen en fantastisk stemning omkring Pederstrup. Foto: Mogens Warrer

I parken findes en mindestøtte for modstandsmanden Ludvig Reventlow, tip-tipoldebarn af statsminister C.D.F. Reventlow, hvis familie kom på stedet. Ludvig Reventlow blev henrettet af tyskerne kort før befrielsen. En næsten fuld måne sluttede sig til faklerne i parken. Foto: Mogens Warrer

Ingen sankthansfest i 2020

Under den herskende usikkerhed på grund af corona-pandemien måtte bestyrelsen for Reventlowparkens Støttekreds træffe den alvorlige beslutning at aflyse sankthansfesten, der ellers er årets største arrangement. Beslutningen var rigtig, viser det sig nu, idet udmeldingen er at der frem til og med 31. august kun vil blive tilladt større arrangementer med op til 500 deltagere. Sidste år havde vi dobbelt så mange i det fine vejr. Støttekredsen stod over for at skulle træffe bindende aftaler om køb af fyrværkeri med mere, og besluttede på den baggrund at aflyse festen.
Det samme gælder den store fællessang, der siden efteråret har været under planlægning i parken i et samarbejde mellem støttekredsen, Museum Lolland-Falster og Lolland Musikskole. Alsang skulle have trukket tusindvis af mennesker til Reventlowparken 4. maj om aftenen på 75-årsdagen for Danmarks befrielse i 1945. Vi overvejede at udsætte det hele til efteråret uden at vide, om det kan lade sig gøre til den tid, men har nu besluttet at arrangere Alsang i Reventlowparken 4. maj 2021. Det skal blive en kæmpe manifestation af sammenhold i det danske samfund, og hylde værdier som fred, frihed og demokrati. Det kommer I til at høre meget mere om.
Reventlow-Museets planlægning er også stærkt påvirket af corona-situationen. Foreløbig er åbningen af museet udsat til 23. maj, hvor In Situs skulpturudstilling i parken også ventes klar til præsentation. Hvordan museets sæson ellers vil forme sig er i støbeskeen. Det er dog allerede nu klart, at Herregårdenes Dag søndag 16. august er aflyst. Her var der ellers truffet aftale om en veteranbiludstilling. Men museet vil i sæsonens løb lave omvisninger og temaaftner, som der bliver informeret om senere. Netop i år er det 80 år siden, Reventlow-Museet åbnede i det tidligere Pederstrup Gods' hovedbygning, som statsminister C.D.F Reventlow designede i begyndelsen af 1800-tallet.
4. maj - 75-året for befrielsen - skal ikke helt forbigås. Støttekredsen og Reventlow-Museet vil i samarbejde tænde levende lys og fakler både i museets vinduer og ude i parken for at mindes 75-årsdagen for afslutningen på de fem mørke år i Danmarkshistorien. Klokken 20-22 vil lysene brænde, også ved mindestenen for Ludvig Reventlow, tip-tip oldebarn af statsminister C.D.F. Reventlow. Ludvig Reventlow deltog i modstandskampen og blev henrettet af tyskerne ganske kort tid før befrielsen.

I 2018 var det tørke der betød at sankthans i Reventlowparken blev uden bål og fyrværkeri, men man improviserede sig frem. Det bliver desværre ikke muligt i år. Festen er aflyst.

Jule- og nytårshilsen fra støttekredsen

Kære medlemmer og kære interesserede! Reventlowparkens Støttekreds' bestyrelsen ønsker en glædelig jul og ikke mindst et godt nytår 2020. Vi glæder os til at se jer igen i vores skønne park, som nu har været åben for offentligheden i 80 år.

 

Årets mest fotograferede motiv i parken - den runde skulptur med museet i baggrunden. Nikoline og Elisa fra Vanløse skulle også prøve en tur. Museet kunne i 2019 trække mange gæster også fra hovedstadsområdet

 

Til sommer er det Reventlow-Museets tur til at fylde 80 år, og det vil selvfølgelig blive markeret på forskellig vis, hvor også støttekredsen vil bakke op. I 2019 havde vi en velbesøgt generalforsamling med nogle gode indlæg og en dejlig underholdning. Og vores hovedarrangement, sankthansaften, kan vi heller ikke klage over. Det anslås at cirka 1.000 i aftenens løb besøgte parken. Vejret var med os, og der kunne både tændes bål og fyres fyrværkeri af. Og så fik vi udsolgt af kager - et godt barometer på succes!
Støttekredsen har desuden stået bag opsætning af 15 nye bord-bænksæt i parken, og de har været i flittig brug. Vi sender en tak til Lolland Kommune, som bevilgede os penge fra landsbypuljen, og til Kompetencecenter Krogsbølle der samlede og transporterede bordene.
Sæson 2020 er endnu kun i støbeskeen, men der lægges ud med en kæmpe fællessang i parken mandag 4. maj kl. 17-21, hvor vi vil fejre 75-året for Danmarks befrielse i 1945, men også at vi har fred, frihed og demokrati i Danmark. Mere følger, men sæt kryds ved dagen.
Støttekredsens generalforsamling holdes onsdag 6. maj kl. 19 i Herskabsstalden. Indkaldelse følger.
Der bliver også i 2020 en spændende skulpturudstilling i parken. Temaet vil knytte sig til museets tema, som kommer til at handle om madkultur og husholdning. Museet er en del af et EU Inter-Reg projekt om herregårde, og har fået ansvaret for den del der handler om madkultur. Hvordan og hvornår, hører vi nærmere om.
På bestyrelsens vegne
Mogens Warrer

Fantastisk sankthansaften

Reventlowparkens 80 års fødselsdag sankthansaften 2019 vil blive husket som en af de - få - midsommeraftner hvor vejret opførte sig helt perfekt. Det betød da også, at cirka. 1000 mennesker i aftenens løb aflagde parken et besøg, med eller uden madkurv. Der var vældig hyggestemning indendøre, og støttekredsens "bartendere" havde mere end travlt, men mange foretrak også at finde et hjørne i det grønne til at indtage aftensmadsen. Hekseværkstedet havde travlt, og hoppepuden blev flittigt brugt.  Herrekoret sang - som for 80 år siden - og aftenen sluttede perfekt med bål og fyrværkeri. På gensyn i 2020!!

I år fik bålet lov at blusse. Mere end 100 gamle juletræer - vi går ind for genbrug!

Fantasien fik frit afløb - for hvordan er det nu en heks ser ud ...?

Der var til tider lang kø ved baren, og frugtkagerne blev revet væk

Kirsten Sejr Larsen æresmedlem

For kun anden gang i støttekredsens 35-årige historie har foreningen fået et æresmedlem. På generalforsamlingen 1. maj 2019 blev Kirsten Sejr Larsen, Maribo, udnævnt til æresmedlem. Hun var blandt den håndfuld mennesker, som i 1983 tog det første initiativ til at danne en forening, hvis formål skulle være at bevare ridehusbygningerne som en vigtig del af Reventlowparken. I 1988 trådte Kirsten Sejr Larsen til som foreningens anden formand, og hun deltog i denne egenskab i markeringen i 1988 af 200-årets for stavnsbåndets ophævelse. Kirsten Sejr Larsen forlod formandsposten i 1996, men efter en pause er hun igen aktiv i Reventlowparken, blandt andet som frivillig på museet, og altid parat hvis støttekredsen har brug for hjælp. Ud over et diplom modtog Kirsten Sejr Larsen en bog om stedet. Den findes kun i dette ene eksemplar.

Kirsten Sejr Larsen med bogen, der altid vil minde hende om alle de timer hun har lagt i Reventlowparken (Foto: Mogens Warrer=

Museets nye leder præsenteret

Museum Lolland-Falster har ansat den 46-årige historiker og ph.d. Louise Sebro som museumsinspektør med ansvar for Reventlow-Museet Pederstrup. Hun tiltrådte 1. maj og præsenterede sig samme aften ved støttekredsens generalforsamling. Louise Sebro har stor erfaring med formidling af herregårdsliv. Hun kommer fra en ansættelse på Nationalhistorisk Museum Frederiksborg. Inden da var hun 2011-2017 deltidsansat som museumsleder på Herregårdsmuseet Selsø Slot i Horns Herred, hvor hun havde ansvar for formidling, udstillinger samt fundraising og administration. Samtidig var Louise Sebro ansat i en halvtidsstilling på Nationalmuseet, hvor hun blandt andet forskede i kolonihistorie.

Louise Sebro kommer med en alsidig baggrund til stilling som museumsinspektør for herregårdsområdet

Klar til frokostkurven

Det har altid været en fornøjelse at tage frokostkurven med i Reventlowparken, når vejret er godt, men i fremtiden vil frokosten kunne indtages på helt nye bord-bænksæt. Det er Reventlowparkens Støttekreds som har stillet 15 bordsæt til rådighed for parkens gæster, efter at støttekredsen havde søgt og opnået støtte på 26.000 kr. fra Lolland Kommunes landsbypulje 2018. Med praktisk hjælp fra kommunens kompetencecenter Krogsbølle i Nakskov blev de 15 sæt samlet og forleden kørt ud i parken. Tre af bordene er ekstra lange og derfor velegnede til kørestolsbrugere - så nu er Reventlowparken et oplagt mål for plejecentrene når de kører tur med små grupper af ældre. De tre lange borde står på græsset bag cafeen. Ved større arrangementer, for eksempel sankthans, er det dog stadig en god ide selv at medbringe stole og borde hvis man vil være sikker på en siddeplads ...

Bestyrelsesmedlemmer og direktør Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster, beundrer de nye borde

Sankthans - uden bål

Støttekredsens sankthansfest 2018 vil gå over i historien som festen uden bål og fyrværkeri. Et afbrændingsforbud forhindrede den naturlige markering. I stedet var kreativiteten udfordret, og en aftale med kunstneren Espen Brandt-Møller, som har skabt den store skulptur midt på plænen, gjorde det muligt at lave et alternativt "kulturbål" af tyl i røde, orange og gule farver. Under midsommervisen blev virkningen forstærket med en lille markeringsrøgbombe på et absolut brandsikkert underlag.

300-400 mennesker kom i aftenens løb i parken, og det er støttekredsen godt tilfreds med, alt taget i betragtning. I ridehuset var der hele aftenen mange mennesker, som blev underholdt af Rødby Harmonikaklub, men mange valgte også at fastholde traditionen og sidde ude i parken for spise medbragt mad, trods den lidt skarpe vind, som heldigvis aftog som aftenen skred frem.

Stor lykke gjorde de unge showdansere fra Helles Dans & Motion, som gav en flot opvisning, og Lollands Banks hoppeborg gjorde også lykke. Det samme kan siges om hekseværkstedet, hvor børnene i år også kunne male på sten.

"Bål"talen blev holdt af sognepræst Jesper Vigant.

Sankthansbålet - uden ild - vil 2018 blive husket for. Showdanserne fra Helles Dans & Motion vakte lykke, og taleren, sognepræst Jesper Vigant, stod her også for 20 årr siden

 

Find vej i Reventlowparken

Den seneste nyhed i parken er en simpel skattejagt i form af et orienteringsløb, som man kan løbe alene eller som familie. Under løbet opdager man alle kroge af den gamle park, når de 20 poster skal findes. Posterne er men pæl. Ved indgangen til parken kan man hente et kort, men det kan også downloades fra museets hjemmeside. Hver pæl har et nummer og en kontrolkode, som er beviset for at man har fundet posten. Der er tre ruter at vælge imellem - en, to og tre kilometer. Den længste fører til den fjerneste del af parken. Det er Maribo Orienteringsklub der har lavet ruten i samarbejde med Reventlow-Museet.

Rundt om i parken står 20 pæle med et nummer og en kontrolkode, som skal noteres