Det Sker

Fødselsdag og skattejagt

Søndag 21. juli fejrer Reventlow-Museet 79-års fødselsdag og lancerer en skattejagt for børn med poster både i parken og inde på museet. Deltager man, åbner der sig spændende fortællinger om nogle af de mennesker, der har boet på stedet. De første 30 børn, der gennemfører, får gratis fødselsdagskage. Fødselsdagen fejres kl. 12-17 og der betales normal entre, 50 kr. for voksne, mens børn under 18 er gratis.

Der er skattejagt for børnene ved museets fødselsdag 21. juli

Mange tilbud på museet

Bortset fra mandag-tirsdag er Reventlow-Museet åbent dagligt kl. 12-17 med særudstillingen "Stilleleben på bordet - en moderne herregårdsfortælling", og i parken kan man frem til udgangen af september beundre In Situ Lollands skulpturer under fællestitlen "Genklang". Men dertil kommer en række tilbud, som forøger udbyttet af et besøg. Torsdagene 18. og 25. juli samt 1. og 8. august er der omvisning i særudstillingen kl. 14-15.30. For de 25 kr. ekstra, omvisningen koster (normal entre 50 kr. for voksne) vil man få sat ord på de spændende borddækninger. Men ikke nok med det. Søndag 18. august kl. 11-serveres en brunchtallerken af Susanne Bruun, og så kan man ellers gå til bords med fortidens herregårdsfruer. Museumsinspektør Louise Sebro fortæller om livet i stuerne, og skrædder Michael Nøhr viser historiske kreationer. Det foregår i cafeen, billet købes via Billetto for 175 kr., og vil man også se særudstillingen er der 50 pct. rabat på entreen. Onsdag 21. august kl. 20-22 kan man møde de seks kvinder bag bordene og høre deres personlige fortælling. Aftenen slutter med en stemningsfuld koncert. Pris 130 kr. Onsdag 28. august kl. 14 går Anne Elmer endnu en tur i parken og fortæller om Pederstrups historie, set fra den vinkel. Pris 60 kr.  Og så rundes der af torsdag 12. september kl. 19-21 med en salonaften om borddækningens historie. Mere info Reventlow-Museets hjemmeside.

Et af de spændende borde afspejler Frederiksdal

Fantastisk sankthansaften

Reventlowparkens 80 års fødselsdag sankthansaften 2019 vil blive husket som en af de - få - midsommeraftner hvor vejret opførte sig helt perfekt. Det betød da også, at cirka. 1000 mennesker i aftenens løb aflagde parken et besøg, med eller uden madkurv. Der var vældig hyggestemning indendøre, og støttekredsens "bartendere" havde mere end travlt, men mange foretrak også at finde et hjørne i det grønne til at indtage aftensmadsen. Hekseværkstedet havde travlt, og hoppepuden blev flittigt brugt.  Herrekoret sang - som for 80 år siden - og aftenen sluttede perfekt med bål og fyrværkeri. På gensyn i 2020!!

I år fik bålet lov at blusse. Mere end 100 gamle juletræer - vi går ind for genbrug!

Fantasien fik frit afløb - for hvordan er det nu en heks ser ud ...?

Der var til tider lang kø ved baren, og frugtkagerne blev revet væk

Moderne kvinder på museum

Sæsonen på Reventlow-Museet går for alvor i gang fredag 21. juni, når årets særudstilling, "Stilleben", åbnes for offentligheden. Museet har inviteret seks moderne kvinder, der til daglig bor på nogle af Lollands herregårde, indenfor - og bedt dem dække et bord i hver sit rum.

Hvert bord skal repræsentere deres liv og virke netop nu. De har støvet klenodier af fra kælderen, skelet til udlandet og naturen, taget arbejdskasketten på og ikke mindst fundet den passion frem, der driver dem i hverdagen og forbinder dem med den historie, der er på de gamle herregårde, som direktør Ulla Schaltz fra Museum Lolland-Falster udtrykker det.

De seks er Stephanie Knuth, Knuthenborg, Christel Lüttichau, Søholt, Sisse Graum Jørgensen, Søllestedgaard, Susanne von Rosen, Vindeholme, Marie-Pierre Boel Andresen, Kærstrup og Mette Rix Krabbe, Frederiksdal. Fra 21. juni er Reventlow-Museet åbent dagligt kl. 12-17, dog lukket mandag-tirsdag.  

 

Også i 2008 blev der dækket borde på museet, men i mere traditionel stil 

Perfekte rammer om kunst

Kurator på Kunstudstilling LF's ottende udstilling i Reventlowparkens ridehus, Jens Flensted Andersen, kan ikke få hænderne ned når han taler om de fine rammer der er for at vise kunst. Og lå det inden for mulighederne, ville kunstnerne gerne udstille hele sommeren. Foreløbig er udstillingen dog kun åben til og med 16. juni, så det er med at komme afsted. Der er åbent kl. 14-17 alle dage undtagen mandag. Voksne betaler 30 kr. i entre. Årets udstilling hedder Billedligt Talt og viser malerier, skulpturer og tegninger af tyskerne Janko Göttlicher, Ali Kaaf og Corinna Weiner, danskerne Idun Storrud, Palle Rico Hjorth, Anne Skamstrup Heiberg og Finn Heiberg samt de den lokale gruppes Ove Bang Jørgensen, Palle Rud Christoffersen, Lotte Frederiksen, Aleksander Kosmala, Eva Kobberrød, Carsten Krogstrup, Erik Mortenen, Helge Strufe og Jens Flensted Andersen. I Herskabsstalden en særudstilling af Roland Schneidereit i anledning af hans 70-års fødselsdag, og her udstilles også grafik af den tyske kunstner Horst Janssen. Der er rundvisninger 26. maj kl. 14 og 8. juni kl. 14.

22. maj viste Jens Flensted medlemmer af støttekredsen rundt

Palle Rico Hjorth har malet dette selvportræt, som Flensted præsenterer. Gæsteudstilleren  bruger ikke mange farver ...

Udstilling vækker Genklang

Hele sommeren frem til udgangen af september får Reventlowparkens besøgende en ekstra, gratis oplevelse, idet foreningen In Situ Lollands skulpturudstilling "Genklang" giver forskellige kunstneres refleksioner over begrebet dannelsesrejse, som velhavende unge på C.D.F. Reventlows tid tog på ude i Europa for at lære sprog og blive dygtige til deres vigtige, fremtidige position i samfundet. 18 medlemmer af støttekredsen mødte op til rundvisning 22. maj. In Situ overvejer en rundvisning igen i eftersommeren. De deltagende kunstnere er Lars Waldemar, Bo Karberg, Lotte Madsen, Jens Chr. Jensen, Michael Dunk, Jette Mellgren, Dorthe Wolff, Mette og Kristoffer Glyholt og Per-Rene Larsen. Folder findes ved indgangen til parken.

Hvad vil Lars Waldemar sætte fokus på med sin Lyttepost midt på plænen?

Dorthe Wolff har givet en gammel kastanje nyt liv og indbyder til hækleri 

Glyholternes gåsepen, som de unge brugte når de skrev dagbog fra dannelsesrejsen

Kirsten Sejr Larsen æresmedlem

For kun anden gang i støttekredsens 35-årige historie har foreningen fået et æresmedlem. På generalforsamlingen 1. maj 2019 blev Kirsten Sejr Larsen, Maribo, udnævnt til æresmedlem. Hun var blandt den håndfuld mennesker, som i 1983 tog det første initiativ til at danne en forening, hvis formål skulle være at bevare ridehusbygningerne som en vigtig del af Reventlowparken. I 1988 trådte Kirsten Sejr Larsen til som foreningens anden formand, og hun deltog i denne egenskab i markeringen i 1988 af 200-årets for stavnsbåndets ophævelse. Kirsten Sejr Larsen forlod formandsposten i 1996, men efter en pause er hun igen aktiv i Reventlowparken, blandt andet som frivillig på museet, og altid parat hvis støttekredsen har brug for hjælp. Ud over et diplom modtog Kirsten Sejr Larsen en bog om stedet. Den findes kun i dette ene eksemplar.
Kirsten Sejr Larsen med bogen, der altid vil minde hende om alle de timer hun har lagt i Reventlowparken

Museets nye leder præsenteret

Museum Lolland-Falster har ansat den 46-årige historiker og ph.d. Louise Sebro som museumsinspektør med ansvar for Reventlow-Museet Pederstrup. Hun tiltrådte 1. maj og præsenterede sig samme aften ved støttekredsens generalforsamling. Louise Sebro har stor erfaring med formidling af herregårdsliv. Hun kommer fra en ansættelse på Nationalhistorisk Museum Frederiksborg. Inden da var hun 2011-2017 deltidsansat som museumsleder på Herregårdsmuseet Selsø Slot i Horns Herred, hvor hun havde ansvar for formidling, udstillinger samt fundraising og administration. Samtidig var Louise Sebro ansat i en halvtidsstilling på Nationalmuseet, hvor hun blandt andet forskede i kolonihistorie.

Louise Sebro kommer med en alsidig baggrund til stilling som museumsinspektør for herregårdsområdet

Nye bænke - samme folk

Reventlowparken har fået nye bænke, men i bestyrelsen for Reventlowparkens Støttekreds er det stadig de samme der sidder på posterne - undtagen Helle Hansen, som desværre døde. Hun blev på generalforsamlingen mindet i stilhed, og formanden takkede for hendes utrættelige indsats og smittende humør, som foruden Reventlowparken er kommet mange andre organisationer til gode.
Til bestyrelsen genvalgtes Benita Næsby Nissen, Else Due, Anne Nymann og Jytte Coulthard. Sidstnævnte er som suppleant indtrådt efter Helle Hansen. Jens Green genvalgtes som suppleant og Torsten Elsvor som revisor. Alle valg er for to år. Bestyrelsen fik tilladelse til at finde en suppleant til bestyrelsen, da der ikke meldte sig nogen, og det lykkedes allerede samme aften. Gitte Arvegaard, Bandholm, har tidligere deltaget i støttekredsens arbejde, men rejste derefter til Grønland. Nu er hun gået på pension og hjemme igen, hvor Reventlowparken fortsat står hendes hjerte nær. Velkommen til arbejdet!

De 15 nye bord-bænksæt, som er sat op rundt om i parken, er blevet taget godt imod

Reventlow-Museet er åbnet

Sæsonen på Reventlow-Museet åbner ad flere omgange. Museet som sådan kan nu besøges lørdag-søndag kl. 12-17, og her kan man blandt andet se en 370 år gammel rejsebibel, hvis første ejer var Anne Sophie Ulfeldt. Hun ledsagede kongedatteren Leonora Christina til Maribo, og sådan kom biblen første gang herned. Da familien Reventlow i 1930'erne solgte ud, forsvandt den, men er nu generhvervet til Pederstrup. 21. juni åbner museet udstillingen Stilleben - en moderne fortælling om herregårde, som bringer syv kvindelige godsejeres liv og virke i spil gennem kreativ borddækning. Museet har også flyttet butikken fra cafeen til hovedbygningen. Fra 21. juni-31. august er der åbent onsdag-søndag kl. 12-17, men antallet af ugentlige lukkedage er øget. Nu er der lukket både mandag og tirsdag. 1.-30. september er der igen kun åbent i weekenderne. Husk: Støttekredsens medlemmer har fri entre.

Den gamle rejsebibel kan ses på Pederstrup frem til 16. juni

Offentlig park i 80 år

Sankthansaften er det 80 år siden Reventlowparken første gang blev åbnet for offentligheden, og det vil støttekredsen markere i forbindelse med den traditionelle sankthansfest, hvor vi i år håber på både bål og fyrværkeri. Det anslås at 4.000 mennesker eller flere deltog i åbningen af den park, vi siden har kunnet nyde kvit og frit, men som indtil 1930'erne var privat have for ejerne, slægten Reventlow. Den selvejende institution, der overtog Pederstrup, åbnede i 1940 Reventlow-Museet, eller Reventlows Minde som det hed i starten. Inden åbningen af parken var der etableret køkken og restauration i ridehusbygningen, og den åbnede ægteparret Balck-Sørensen samme aften.  Sikke en debut!

Sådan beskrev Folketidende hin sankthansaften for 80 år siden

Klar til frokostkurven

Det har altid været en fornøjelse at tage frokostkurven med i Reventlowparken, når vejret er godt, men i fremtiden vil frokosten kunne indtages på helt nye bord-bænksæt. Det er Reventlowparkens Støttekreds som har stillet 15 bordsæt til rådighed for parkens gæster, efter at støttekredsen havde søgt og opnået støtte på 26.000 kr. fra Lolland Kommunes landsbypulje 2018. Med praktisk hjælp fra kommunens kompetencecenter Krogsbølle i Nakskov blev de 15 sæt samlet og forleden kørt ud i parken. Tre af bordene er ekstra lange og derfor velegnede til kørestolsbrugere - så nu er Reventlowparken et oplagt mål for plejecentrene når de kører tur med små grupper af ældre. De tre lange borde står på græsset bag cafeen. Ved større arrangementer, for eksempel sankthans, er det dog stadig en god ide selv at medbringe stole og borde hvis man vil være sikker på en siddeplads ...

Bestyrelsesmedlemmer og direktør Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster, beundrer de nye borde

Lederskifte på museet

Den nye sæson på Reventlow-Museet indledes lørdag 4. maj, og det sker i lyset af et skifte i den daglige ledelse, idet museumsinspektør Jesper Munk Andersen, som i otte år har haft ansvaret for samlingerne på Pederstrup, har fået nyt job i Nordsjælland. Museets medarbejdere og samarbejdspartnere, herunder støttekredsen, tog afsked ved en reception, hvor Jesper Munk Andersen blev rost for sin spændende måde at formidle historie på. Der har været stor interesse for den ledige stilling, som indebærer ansvaret for herregårdsområdet under Museum Lolland-Falster, idet 77 har søgt. Museet regner med at kunne præsentere den nye museumsinspektør ved støttekredsens generalforsamling 1. maj om aftenen.

Jesper Munk Andersen takkede af ved en reception i Cafe CDF.

Musikalsk picnic i Ridehuset

Sæsonen på Reventlow-Museet slutter søndag 30. september, og for at gøre den sidste åbningsdag mere festlig har Reventlowparkens Støttekreds engageret det dansk-tyske Fehmarn Belt Brass Band til at give koncert i Ridehuset. Vi følger op fra erindringsdagen og åbner Ridehuset kl. 12 for folk med medbragt madkurv. Drikkevarer må ikke medbringes i Ridehuset, men der sælges øl, vand, bordvin og kaffe. Kl. 13.15 spiller orkestret, og kl. 14 bliver der en halv times pause inden anden afdeling af koncerten, som slutter ved 15.15-tiden. Kl. 16 lukker museet, og dermed er det slut. Kommer man lidt tidligt, kan man lige nå årets sidste omvisning på museet kl. 11.30. Den handler om Reventlow-familiens sidste, store fest på Pederstrup for nøjagtig 100 år siden. Husk at støttekredsens medlemmer har fri entre på museet. Koncerten i Ridehuset er gratis. Orkestret er sammensat af medlemmer af brandorkestrene på Lolland-Falster og deres venner fra den nordtyske badeby Grömitz. Orkestret spiller evergreens og melodier, alle kender. Reventlowparkens Støttekreds siger dermed også tak for i år - og på gensyn i 2019! Medlemskab koster fortsat kun 100 kr. om året.

Det dansk-tyske brassband spillede under åben himmel ved Nakskov Fjorddage. Nu håber vi Ridehusets tag holder

Minderig dag i Ridehuset

Næsten 100 mennesker deltog i erindringsdagen i Reventlowparkens ridehus 16. september under titlen "Fest i pigtrådstemplet" - med henvisning til de glade 60'ere og de mange pop- og rockballer der dengang blev holdt på stedet. Støttekredsen gav musikken, idet bandet Inspiration, som også var med dengang, er genopstået og med sine numre hurtigt fik minderne til at komme klart frem. Flere dristede sig endda til en tur på dansegulvet. Formålet med det hele er at få nedskrevet minder og indsamlet billeder fra dengang. Reventlow-Museet vil holde erindringsaftner 4. og 25. oktober samt 8. november på stedet, og alle er velkomne til at møde om og medvirke til, at den del af historien også bliver gemt.

Inspiration har ikke glemt stilen fra 60'erne og fik hurtig folk på dansegulvet

Fest i pigtrådstemplet

De glade dage i 60'erne, hvor Ridehuset i Reventlowparken blev omdannet til et "pigtrådstempel" og hvor unge i hundrede og i tusindvis valfartede til stedet for at danse og more sig til tidens toner, skal fastholdes for fremtiden. Både i personlige beretninger og i billeder. Søndag 16. september fra kl. 12 inviterer Museum Lolland-Falster og Reventlowparkens Støttekreds derfor til en rigtig nostalgi-eftermiddag med gratis adgang. Ridehuset åbner dørene kl. 12, og folk kan medbringe madkurven, mens drikkevarerne skal købes på stedet. Kl. 13 går orkestret Inspiration på scenen, akkurat som i 1965, eller i hvert fald så tæt man kan komme: De fire medlemmer er naturligvis blevet en smule ældre i mellemtiden. Men spille - det kan de, Jørgen Petersen, Alfred Date, Per Vincent og Poul Erik Dahl. Efter en halv time fortæller museets formidler, Anne Elmer, om popballernes historie på Lolland-Falster og i Reventlowparken, og eftermiddagen slutter med endnu en time med Inspiration, hvor de både spiller og fortæller erindringer. Har man billeder med, kan de blive scannet på stedet, og har man noget på hjerte, får man senere en indkaldelse til et lille møde med fred og ro til at fortælle den personlige beretning. Vel mødt i Ridehuset 16. septemberg!

Det genopståede band Inspiration består af fra venstre Jørgen Petersen, Alfred Date, Per Vincent og Poul Erik Dahl

 

Parkens vilde natteliv

Torsdag 23. august har vi en aftale med naturvejleder Klaus Bek Nielsen om et medlemsarrangement i parken. Vi mødes kl. 20 til en lille forfriskning og hører lidt om dyrelivet i den gamle park, inden vi drager på opdagelse rundt om søen, mens det bliver mørkt. Undervejs undersøger vi nattens dyreliv, flagermus som vi kun kan høre med detektor, ugler som kalder på hinanden, biller som kravler, pindsvin som pusler og med lokkesnore og lys prøver vi at lokke flotte natsværmere frem. Der er et helt forunderligt natteliv i parken, forsikrer Klaus Bek Nielsen. Husk lommelygte, myggespray og fornuftig påklædning. Turen slutter ved 22.30-tiden, og det er ikke nødvendigt med tilmelding.

Rødt ordensbånd er en af de spændende natsværmere, man kan være heldig at støde på i parkens mørke - især i lunt vejr med lidt vind

Nu stiger ballonen

Lørdag 21. juli kan Reventlow-Museet fejre 78-års fødselsdag. Ikke rundt, men til gengæld stiger kunsten den dag. Reventlowparkens Støttekreds har nemlig fået ballonskipper Claus Thomsen, der til daglig er luftkaptajn og flyver Airbus, til at komme med sin store luftballon. Oppustet er den 16 meter høj.

Klokken 13-15 pustes ballonen, hvis det ikke blæser for meget eller regner, op et godt sted i parken, og hvis alt går vel vil nogle af dagens gæster også få mulighed for at stige cirka 10 meter til vejrs for at "smage" lidt af duften ved at være ballonskipper.

Parken med dens træer giver desværre ikke mulighed for at flyve til stedet eller omkring på egnen. En ældre ballon, der ikke bruges mere, vil blive pustet op på plænen, så folk kan gå ind i den og se, hvor stor sådan en egentlig er.

Ifølge museumsinspektør Jesper Munk-Andersen var luftballoner noget der optog de yngste medlemmer af familien Reventlow allerede i 1780'erne. C.D.F. Reventlows søn, Christian Ditlev, beskrev i sin dagbog det indtryk det gjorde på ham, da en verdensberømt luftskipper i 1785 styrtede i døden med sin ballon i Frankrig.

Jesper Munk Andersen vil på fødselsdagen sætte dagens besøg af en luftballon i historisk perspektiv. Og i dagens anledning åbnes cafeen, hvor man kan købe kaffe og fødselsdagskage.

Afbildning af ballonfart i Paris 1783, to år før de Rozier styrtede i døden med en ballon

Sankthans - uden bål

Støttekredsens sankthansfest 2018 vil gå over i historien som festen uden bål og fyrværkeri. Et afbrændingsforbud forhindrede den naturlige markering. I stedet var kreativiteten udfordret, og en aftale med kunstneren Espen Brandt-Møller, som har skabt den store skulptur midt på plænen, gjorde det muligt at lave et alternativt "kulturbål" af tyl i røde, orange og gule farver. Under midsommervisen blev virkningen forstærket med en lille markeringsrøgbombe på et absolut brandsikkert underlag.

300-400 mennesker kom i aftenens løb i parken, og det er støttekredsen godt tilfreds med, alt taget i betragtning. I ridehuset var der hele aftenen mange mennesker, som blev underholdt af Rødby Harmonikaklub, men mange valgte også at fastholde traditionen og sidde ude i parken for spise medbragt mad, trods den lidt skarpe vind, som heldigvis aftog som aftenen skred frem.

Stor lykke gjorde de unge showdansere fra Helles Dans & Motion, som gav en flot opvisning, og Lollands Banks hoppeborg gjorde også lykke. Det samme kan siges om hekseværkstedet, hvor børnene i år også kunne male på sten.

"Bål"talen blev holdt af sognepræst Jesper Vigant.

Sankthansbålet - uden ild - vil 2018 blive husket for. Showdanserne fra Helles Dans & Motion vakte lykke, og taleren, sognepræst Jesper Vigant, stod her også for 20 årr siden

Der er i år også gjort mere ud af formidlingen af Pederstrups gamle herregårdskøkken

Lysthuse og Luftkasteller

Frem til 1. oktober kan man i Reventlowparken opleve foreningen In Situ Lollands skulpturer under navnet "Lysthuse og Luftkasteller". 11 lokale kunstnere har skabt 10 kunstværker, som er med til at give et parkbesøg nye, overraskende oplevelser. Værkerne er fremstillet på stedet, og beskrives kort i tekst ved hvert enkelt værk. Ved indgangen til parken kan man tage en folder, som fortæller om udstillingen. De udstillende er Michael Dunk, Mette og Kristoffer Glyholt, Bo Karberg, Emil Krogh, Palle Lindau, Søren Lose, Lotte Madsen, Jette Mellgren, Esben Brandt Møller og Kis Nellemann. 27. juli kl. 16-18 inviterer In Situ til te i kunstskabet.

Palle Lindaus flettede traktor på bakken er en af parkens 10 skulpturer.

Kunst i ridehuset

Også i år er ridehuset den perfekte ramme om en stor, professionel kunstudstilling, Udstilling LF, hvis sidste åbningsdag er 17. juni. Udstillingen i år har overskriften Veje og Vildveje, og her mødes Richard Winther og Ingemann Andersen - posthumt. De mødtes på akademiet, men uden at blive venner. Ingemann besøgte aldrig Winthers Hus, og Winther aldrig før udstillet i ridehuset. Udstillingen omfatter værker af ni kunstnere fra Lolland-Falster, tre fra Tyskland, 10 fra resten af Danmark og en enkelt svensker.

Fra åbningen af årets flotte udstilling af malerier og skulpturer i Reventlowparkens ridehus


Find vej i Reventlowparken

Den seneste nyhed i parken er en simpel skattejagt i form af et orienteringsløb, som man kan løbe alene eller som familie. Under løbet opdager man alle kroge af den gamle park, når de 20 poster skal findes. Posterne er men pæl. Ved indgangen til parken kan man hente et kort, men det kan også downloades fra museets hjemmeside. Hver pæl har et nummer og en kontrolkode, som er beviset for at man har fundet posten. Der er tre ruter at vælge imellem - en, to og tre kilometer. Den længste fører til den fjerneste del af parken. Det er Maribo Orienteringsklub der har lavet ruten i samarbejde med Reventlow-Museet.

Rundt om i parken står 20 pæle med et nummer og en kontrolkode, som skal noteres