Det Sker

Nytårshilsen fra bestyrelsen

Kære medlemmer af Reventlowparkens Støttekreds - og alle, der holder af vores dejlige park! Støttekredsens bestyrelsen ønsker hermed alle et godt nytår 2021. Ja, det kan vel faktisk kun blive bedre. Efter et år, hvor corona-pandemien lagde sin tunge skygge over alle forsøg på at lave arrangementer, ser vi nu lidt mere fortrøstningsfulde frem til 2021. Om vi kan lave sangstævne i parken 4. maj er måske tvivlsomt, og om vi kan holde generalforsamling 10. maj - vi håber det. Men først og fremmest håber vi at kunne markere sankthans på traditionel vis og derefter byde ind med oplevelser i ridehus og park. Vi er begyndt at planlægge, men 2020 har lært os forsigtighed, også når det gælder optimisme. Imens er der grund til at glæde sig over at vi trods alt kom gennem 2020 med fine tilbud fra museet og en fin udstilling af In Situs kunstnere i parken. Den sidste kunne tåle at ses flere gange - og frisk luft kan kun anbefales netop i disse tider. Bestyrelsen glæder sig over, at langt de fleste medlemmer trods alt betalte deres kontingent. Da vi sendte opkrævninger ud, var vi 365, og i dag er vi 312, Vi overvejer, hvordan vi kan honorere de, der betalte, for deres trofasthed. Og håber at nogle af de "frafaldne" vælger os til igen. Vi håber, at vi til foråret kan fortælle meget mere på et mere sikkert grundlag. I hører fra os. Og husk: De, der endnu ikke har givet os deres email-adresse, kan støtte os alle ved at gøre det. Det er den billigste måde hurtigt at få informationerne ud. På gensyn! Bestyrelsen

Sankthans 2019 blev en skøn aften med masser af mennesker i parken. Lad os håbe, den tradition kan videreføres i år. (Foto: Mogens Warrer)

Maden kommer i centrum

Som mange nok har fulgt, er Pederstrups gamle komfur i kælderen  (fra cirka 1860) blevet taget ned for at blive totalrenoveret i Christiansfeld. Fra sæson 2021 vil det være tilbage, og i fuldt funktionsdygtig stand. Og i det hele taget kommer det til at handle en del om mad i år. Museet planlægger nemlig flere middage, blandt andet en eksklusiv empiremiddag i august i kongesalen, ligesom der ved mange særlige lejligheder vil blive fokuseret på fødevarer. Det gælder også i skolernes efterårsferie. Årsagen hertil er ikke mindst, at Museum Lolland-Falster er med i et internationalt museums-samarbejde rundt om Østersøen, hvor det danske museum har fået ansvaret for det kulinariske liv på herregårdene. Foruden det gamle komfur, som senest var i brug i årene før 2. verdenskrig, skal der etableres et moderne køkken i museets kælder til undervisningsbrug. Men også Reventlow-Museets planlægning er naturligvis præget af den usikkerhed, som corona-pandemien skaber. Fast ligger det dog, at museet planlægger at åbne 22. maj - til pinse - samtidig med Kunstudstilling LF i ridehuset, men i år afkortes sæsonen med en måned, så der lukkes ned med udgangen af august. I hele åbningsperioden er museet åbent onsdag-søndag. Efter åbningstid planlægges der særlige arrangementer, for eksempel også til jul. Alt dette vil blive meldt ud, når det hele er på plads. Museum Lolland-Falster modtager i 2021 2.943.000 kr. til driften fra Lolland Kommune, herunder også drift af Reventlow-Museet. Det svarer til 72 kroner pr. indbygger. Men herudover betaler kommunen yderligere godt 500.000 kroner øremærket til det tungtvejende bygningsvedligehold på Reventlow-Museet og i ridehusbygningerne, til parkens vedligehold og gennem en ny aftale for at udlåne ridehuset hen over sommeren til kulturelle aktiviteter - uden at arrangørerne skal betale leje.

Det gamle komfur blev pillet ned tidligere på året af ovnspecialister fra Christiansfeld. Når det er tilbage, skal det både kunne koge og bage. (Foto: Mogens Warrer)

I 2002 besøgte den dengang 96-årige Karen Tronier Hansen Pederstrup, hvor hun som ung boede fra 1914 til 1929 hos sin tante, der var oldfrue på stedet. Karen Tronier, der døde nogle år senere, var meget glad for gensynet med det gamle komfur. Da hun blev ældre, tjente hun som stuepige på Pederstrup, der dengang var et slot som dog mest blev brugt som sommerhus. Hvis der er andre, der har viden om det gamle komfur som var i brug frem til slottets nedrivning sidst i 30'erne, vil Reventlow-Museet meget gerne høre om det (Udklip fra Folketidende)

Museet efterlyser frivillige

Reventlow-Museet får i 2021 brug for frivillige hænder - blandt andet til at levendegøre det gamle herskabskøkken i Pederstrups kælder, men også til at sy gamle dragter, til at passe en rosenhave og som håndværkere. - Vi vil jo gerne sætte liv i køkkenet, og derfor skal vi bruge nogle frivillige som har lyst til at lære det gamle komfur og de gamle arbejdsmetoder at kende. Og som kan fortælle om de hjælpemidler man havde i husholdningen i perioden fra 1860 frem til 2. verdenskrig, fortæller museumsinspektør Louise Sebro. Det er også tanken at personalet skal bære dragter, der ser ud som før i tiden, og med hensyn til rosenhaven er det en drøm, Louise Sebro har - at man i parken får en have, hvor der kan klippes buketter som kan pryde stuerne på Pederstrup og gøre herregården mere personlig og mindre museumsagtig. De håndværkere, der efterlyses, skal nok især samarbejde med museets folk på Frilandsmuseet i Maribo. Louise Sebro kan kontaktes på 2559 3457 eller los@museumlollandfalster.dk.

Fra slottets nedrivning før krigen og frem til 2001 var køkkenet i kælderen en del af Pederstrup, som publikum ikke havde adgang til. Men så fik man køkkenet indrettet og forsynet med kobbertøj og gamle husholdningsapparater. Billedet er fra et arrangement, hvor man også præsenterede gamle retter. Men først fra i år vil det gamle komfur igen kunne stege, brase og koge. (Foto: Mogens Warrer)

Lån ridehuset - gratis

Der burde nok tilføjes til overskriften: Men ikke til hvad som helst! Korrekt er det, at Museum Lolland-Falster og Lolland Kommune har indgået en aftale om at kommunen betaler 40.000 kr. årligt mod at ridehuset - ridesal eller herskabssal - i tre sommermåneder stilles gratis til rådighed for kulturelle, kunstneriske eller historiske arrangementer. Det er et tilbud til foreninger og arrangører om at realisere nogle ideer, som de måske ikke har kunnet finde penge til før. Betingelsen er, at arrangementet - som også kan være en udstilling over en periode - bliver åbent for offentligheden, men der må godt tages entre.  Ridehuset har en historie, hvor store baller, spisninger, koncerter og lignende har fundet sted, og den mulighed foreligger nu igen i perioden 25. juni-31. august. I juni har Kunstudstilling LF fået lokalerne til rådighed. Man skal dog se at komme ud af starthullerne, for museet skal have projekter senest 15. februar, således at de, der søger, kan få svar senest 15. marts på om de kan realisere deres tanker - eller ej. Man skal kontakte Louise Sebro på 2559 3457 eller los@museumlollandfalster.dk.

På grund af corona-restriktioner fik ordningen ikke den store udbredelse i 2020, men det lykkedes dog foreningen In Situ Lolland at lave et par koncerter, da forsamlingsforbuddet var løftet. Stort eller lille - nu kan der blive mere liv i ridehusbygningerne igen. (Foto: Mogens Warrer)

In Situ vover det - igen

Siden 2018 har foreningen In Situ Lolland hver sommer været med til at trække folk til Reventlowparken - med en årlig kunstudstilling af såkaldte installationer, der er skabt af stedlige materialer og i tema relaterer til Reventlow-Museets aktuelle tema. I 2021 planlægges 12 værker, skabt af 12 forskellige kunstnere, med fællestitlen "Vovestykker". Med udstillingen vil man hylde statsmanden C.D.F. Reventlow, der skabte det nuværende Pederstrup, og som på sin tid sidst i 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet vovede at lave store reformer af vores samfund. Det har krævet mod, mener In Situ, som har givet udstillingen undertitlen Reventlow RE-live, hvormed menes at de materialer der indgår skal have været brugt i en anden sammenhæng tidligere. Udstillingen åbner 1. maj og slutter 1. oktober, og undervejs bliver der aktiviteter som koncert, rundvisning, snak med kunstnerne og workshop for børn og unge. Det hele forudsætter dog, at In Situ kan rejse godt 300.000 kr. til formålet - og her har Lolland Kommune i år desværre reduceret det hidtidige tilskud på cirka 100.000 om året i 2018. 2019 og 2020 til 55.000 kr. i år. Reventlowparkens Støttekreds støtter fast de årlige udstillinger i parken med 5.000 kr., men nu skal foreningen ud og rejse betydelige fondsmidler for at det hele kan blive til noget. Vi krydser fingre, for netop det, der sker rundt om i parken og som er nyt hvert år, er den bedste motivation for at Reventlowparken stadig vil blive brugt af den lokale befolkning - og de mange, som også i år vil holde ferie i Danmark. Held og lykke!

Et af de arrangementer, vi nåede i corona-året 2020, var rundvisningen for vores medlemmer i In Situs udstilling i parken, hvor Lotte Madsen gav de fremmødte et godt indtryk af de tanker der lå bag de enkelte værker. Vi glæder os allerede til at invitere på rundvisning i 2021-udgaven, som er døbt "Vovestykker". (Foto: Mogens Warrer)

Nostalgikoncert aflyst

Øv, øv, øv.... Bestyrelsen for Reventlowparkens Støttekreds har måttet træffe den tunge beslutning at aflyse nostalgikoncerten lørdag 26. september, som ellers skulle have markeret afslutningen på en corona-ramt sæson. Og det er netop coronaen, som er årsag. Nye skærpelser betyder, at vi har måttet opgive en koncert med måske 50 mennesker, iført mundbind, idet der udskænkes i lokalet. En  koncert blottet for al den stemning, som vi mindes fra de glade dage i 1060'erne og 70'erne, hvor orkestre som Inspiration leverede deres "pigtrådsmusik". Vi håber, gutterne i Inspiration holder ved, og at vi inden længe igen kan kalde til musik og hygge i ridehuset uden hele tiden at skulle tænke på, om det nu er sikkert. Vi håber, det bliver i 2021, men i hvert fald så snart som muligt. På gensyn!

Vi forsøgte at orientere om aflysningen ved mail til alle medlemmer med opgivet mailadresse, lille omtale i Folketidende og her på hjemmesiden. Desværre var Ugeavisen Vestlolland med omtale af koncerten trykt, og det stod ikke til at ændre. Husk: Giv os din mailadresse, så får du direkte besked. Vi håber ikke mange gik forgæves...(Foto: Mogens Warrer)

Pederstrup ude og inde

Foreningen In Situ Lolland skaber hvert år nye oplevelser i Reventlowparken ved Pederstrup med deres installationer, som alle tager afsæt i Reventlow-Museets tema for dét år. Sæsonen er ved at gå på hæld, og skulpturerne kan kun ses til 1. oktober, men forleden nåede støttekredsen at få en guidet rundtur med en af dem, der tegner In Situ Lolland, billedkunstneren Lotte Madsen. 18 medlemmer tog mod tilbuddet om at blive klogere på installationerne, hvoraf langt de fleste har overlevet en sommer med mange gæster i parken. Bagefter kiggede vi ind hos en af Pederstrup-egnens nye attraktioner, naboen Pederstrup Bed & Breakfast, som er indrettet i den tidligere efterskole og oprindeligt kostskole, opbygget omkring Pederstrups gamle godsforvalterbolig. Her var der kaffe og lækker æblekage, og oldfrue Lene Holse fortalte om planerne med stedet. Der har været mange indenlandske turister i år, og derfor har overnatningsstedet haft en god start. Ud over at huse turister for én nat eller flere, vil stedet også kunne danne rammen om fester med op til 100 spisegæster og med mulighed for at en hel del af dem kan overnatte på stedet. En godt naboskab, som man sagtens kunne forestille sig indgå i en symbiose med Reventlow-Museet og parken, hvor cafeen desværre stadig er lukket.

Et af værkerne, som bekender sig til temaet "Mæt", er Den Sidste Nadver, et bord dækket og med kig ned på Jesu ligklæde. Det hylder Tre-enigheden, eller skal det staves Træ-enigheden. Et spændende bidrag til årets installationer i Reventlowparken. Efter 1. oktober forsvinder de igen - for at give plads til ny kunst næste år. Foto: Mogens Warrer

Lyden af Pederstrup

Så har man set det med! Pederstrups gamle gulve kan bruges til at lave musik med. Det skete, da en snes mennesker 19. september mødtes på Reventlow-Museet i skumringen til koncerten "Lyden af Pederstrup". En koncert, der kun kunne opleves denne ene gang, fordi den i høj grad består af improvisationer. Violinisten Karen Humle og percussionisten Tineke Noordhoek fortolkede stemningen på Pederstrup på deres helt personlige måde. Begge er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Pederstrups hovedbygning var denne aften alene oplyst af levende lys, og her mødtes nordiske folkemelodier, eksotiske instrumenter som marimba og brasilianske berumbau med den klassiske musik. Ja, og så var der altså gulvet, som den rette musiker kunne få til at spille med. Koncerten var arrangeret af museet og støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Tineke Noordhoek (forrest) og Karen Humle spillede for en snes fremmødte i Pederstrups stuer, oplyst af levende lys, som bidrog til stemningen. Foto: Mogens Warrer

Beretning og regnskab klar

Så ligger bestyrelsens beretning for 2019 samt det reviderede 2019-regnskab på hjemmesiden - se under "om støttekredsen", hvor de tidligere års beretninger også kan findes. Vi har desuden sendt beretning og regnskab ud til alle medlemmer, også de, der har glemt at betale kontingent for 2020. Vi håber meget, de vil gøre det, så vi i 2021 igen kan lave nogle spændende arrangementer, hvis corona-situationen ellers tillader. Vi vil endnu en gang opfordre de af vores medlemmer, der har e-mailadresse, til at meddele os den, idet det er langt hurtigere - og meget billigere - at sende aktuelle nyhedsbreve m.m. ud elektronisk. Desværre er der endnu ca. 90 udsendelser til enkelt- og dobbeltmedlemmer, som foregår med brev, og det er ikke alene dyrt - 10 kr. pr. brev - men giver også bestyrelsen et kæmpearbejde med at printe og pakke kuverter. Og dertil kommer så at de medlemmer, hvis e-mailadresse vi endnu ikke har, får nyhederne med cirka fem dages forsinkelse. Så: Har du e-mail, send adressen til støttekredsens formand, Mogens Warrer, på mogenswar@gmail.com, og så sørger vi for at du i fremtiden får nyhedsbreve med jævne mellemrum. Og husk: Vi er altid glade for ris og ros fra medlemmerne - eller endnu bedre: Gode forslag til hvad vi skal arrangere i vores skønne park. Med venlig hilsen Mogens Warrer

Tre storke satte punktum for sæson 2018. Nu håber vi snart at barsle med noget spændende nyt i Reventlowparken. (arkivfoto: Mogens Warrer)

Kunst og Bed & Breakfast

Siden foråret har parkens gæster kunnet glæde sig over Foreningen In Situ Lollands kunstneriske udsmykning af parken, hvor to håndfulde kunstnere giver hver sit bud på det fælles tema "Mæt". Der er også tradition for, at Reventlowparkens Støttekreds hvert år inviterer Lotte Madsen fra In Situ til en guidet rundtur specielt for vores medlemmer. Men så var der lige coronaen, og da vi endelig fik sat en dato, regnede omvisningen væk. Men bedre sent end aldrig: Søndag 20. september kl. 14 viser Lotte Madsen rundt (mødested p-pladsen ved ridehuset), og efter en time går - eller kører - vi over til naboen, den tidligere efterskole, hvor Pederstrup Bed & Breakfast har etableret sig. Her venter oldfrue Lene Holse med kaffe og kage til 45 kroner, og hvis der er tid får vi også lidt at vide om planerne med stedet og et kig på de nyrenoverede lokaler. Selve arrangementet er gratis, men da der er begrænset plads er vi nødt til at bede om skriftlig tilmelding ved at sende en email til mogenswar@gmail.com med angivelse af navn, eventuelt medlemsnummer og om man kommer alene eller to. FRIST mandag 14. september. Hvis interessen er for stor, fordeles pladserne efter først til mølle-princippet. På gensyn!

Udstillingen hedder "Mæt", men det har inspireret Michael Dunk til værket "Sult" for at minde os alle om, at der ude i verden er mange der sulter, og nogle steder må have kastet fødevarehjælp ned fra fly. Foto: Mogens Warrer

Nostalgi så det basker

Det er ingen hemmelighed at mange af støttekredsens medlemmer tilhører det grå guld - mennesker, der mindes dejlige stunder i 60'erne og 70'erne, da Reventlowparken var stedet hvor de unge mødtes. Nostalgi er ikke det værste, man har - og om lidt er den klar ... Reventlowparkens Støttekreds vil nemlig afslutte en alt andet end normal, men særdeles corona-ramt, sæson med en koncert i Ridehuset lørdag 26. september, hvor det er dagen før museets sæson slutter. Og hvem får vi så besøg af? Bandet Inspiration, som vi også havde fornøjelsen af for to år siden, og med stor succes. Bandet skriver sin historie tilbage til omkring 1965, hvor de unge slog deres folder i Reventlowparken i en grad så det blev kaldt "pigtrådstemplet". Jørgen Petersen og hans venner genoptog for få år siden samspillet i gruppen til stor fornøjelse for mange.  Så har man lyst til endnu en gang at mindes ungdommens glade dage, og kan man stadig banke rytme med foden - ja, så er det 26. september kl. 14.30-16.30 i ridehuset. Der er fri entre, og der sælges fadøl og vand. Ingen reservation, men der må højst lukkes 100 ind.

For to år siden kunne Inspiration endda lokke folk på dansegulvet. Og i ridehuset er der heldigvis plads til at holde afstand. (Arkivfoto: Mogens Warrer)

Masser af musik i ridehuset

Det har været en lidt anderledes sæson i Reventlowparken på grund af coronaen, men i slutninge af august og i september kommer der gang i musikken. Foreningen In Situ Lolland samlede således 38 til en koncert 30. august, hvor de fremmødte oplevede hvordan man kan improvisere over Bach på så "umage" instrumenter som cello og saxofon. Og fredag 11. september vender en af de to musikere, Thomas Agergaard, kendt jazzmusiker og saxofonist, tilbage til ridehuset, hvor In Situ har lavet aftale med det dynamiske orkester OK NOK ... KONGO om en jazzkoncert. Vi håber, taget holder. Koncerten begynder kl. 20, og der er ikke tilmelding, så det er dem der kommer først der får pladserne. Koncerten er gratis. Reventlow-Museet laver koncert 19. september og støttekredsen 26. september - se særskilt omtale.

OK NOK .... KONGO er et lige så dynamisk navn som den koncert, de fem leverer i Reventlowparken 11. september. (PR-foto)

Ingen generalforsamling i år

Bestyrelsen for Reventlowparkens Støttekreds har, i lyset af de fortsatte corona-restriktioner på hvor mange der må samles, besluttet ikke at holde generalforsamling i år, men satser på en dato i maj 2021. Medlemmerne vil inden længe modtage et medlemsbrev, enten via mail eller post, med en kort beretning samt det af revisionen godkendte regnskab. Begge dele vil også blive offentliggjort på hjemmesiden. Vi beklager meget, at det har været et år præget af aflysninger. Senest er livsstilsmessen LIV20, som støttekredsen ikke er involveret i, meddelt at der alligevel ikke bliver nogen messe i ridehuset midt i september i år, men at man forsøger med et arrangement senere. Støttekredsen arbejder på en rundvisning i In Situ Lollands udstilling inden længe, og er i gang med at forberede en nostalgi-koncert med bandet Inspiration, som optrådte i ridehuset i 1960'erne - og stadig er i vigør. Det bliver lørdag 26. september kl. 14.30, men de sidste detaljer er endnu ikke på plads. Medlemmerne vil blive orienteret så snart vi har tingene på plads, og der bliver tilmelding til koncerten idet deltagertallet reguleres af corona-regler. Bestyrelsen håber på forståelse hos medlemmerne for de usædvanlige vilkår, vi har haft at arbejde under i år. På forhåbentlig gensyn - i hvert fald i 2021!

Inspiration spillede for to år siden ved et velbesøgt arrangement i ridehuset, og det regner vi med at gentage 26. september. (Foto: Mogens Warrer)

Kulturpris til støttekredsen

Reventlowparkens Støttekreds blev tirsdag 30. juni hædret med årets Kulturpris, uddelt af Højreby Turistkreds. Det skete ved en lille sammenkomst i Vesterborg, da turistkredsen heller ikke har kunnet holde generalforsamling på grund af forsamlingsforbud. Turistkredsen uddelte samtidig årets Turistpris, som gik til Halstedhus Efterskole for de mange initiativer, skolen tager, mens årets Erhvervspris gik til Vesterborg Gartneri, som i år fejrer 25 års jubilæm. Turistkredsens formand, Preben Jelsbak, uddelte diplomer. Reventlowparkens Støttekreds har eksisteret i godt 35 år og blev hædret for de aktiviteter, kredsen står bag sommeren igennem - i hvert fald når landet ikke er ramt af en pandemi som i år. Støttekredsen var repræsenteret af formanden, Mogens Warrer, og bestyrelsesmedlem Grethe Larsen, der med 12 år i bestyrelsen bag sig er den i bestyrelsen, som har været med længst. Mogens Warrer takkede for prisen og sagde, at den skal deles med alle de formænd og bestyrelser der har arbejdet i Reventlowparken de sidste 35 år. Målet var at redde ridehusbygningerne fra nedrivning, hvilket lykkedes, men også at medvirke til at der hele tiden sker noget nyt i den skønne park og de gamle bygninger.

Støttekredsen håber, i samarbejde med Museum Lolland-Falster, at kunne finde et passende sted i Reventlowparken at placere det fornemme diplom. Foto: Mogens Warrer

Et anderledes år for alle

Støttekredsens bestyrelse beklager, at det i Reventlowparken - såvel som overalt i landet - bliver et anderledes år i år. Det skyldes altsammen en lille virus, vi ikke kan se - coronaen. På grund af forsamlingsforbuddet lykkedes det os ikke at få holdt generalforsamling inden udgangen af juni, som vedtægterne ellers kræver. Vi har cirka 350 medlemmer, det er vi glade for, men de har også allesammen en ret til at deltage i generalforsamlingen, og den ret respekterer vi. Vi er glade for de 90-100, der hvert år i maj møder op for at give en ny sæson en god start, men i princippet skal vi være i stand til at lukke alle 350 ind. Vi overvejer i bestyrelsen fortsat om vi kan få mulighed for at afvikle generalforsamlingen i efteråret, for eksempel i forbindelse med et afslutningsarrangement for sæsonen sidst i september. Medlemmerne vil få nærmere besked via annoncer i medierne, den hjemmeside, du kigger på nu, samt medlemsbrev til alle, der har givet os deres email-adresse. I den forbindelsen opfordrer vi fortsat til at man giver os sin email, idet vi adskillige gange om året sender informationer ud til vores medlemmer - hurtigt og billigt. Vi følger fortsat udviklingen, men desværre måtte sankthansfesten i år aflyses, fordi vi kun må samles 50. Ellers skulle alle sidde ned, og det kan vi ikke lige forestille os vil kunne ske. Vi tænker også i forskellige andre baner, men har ikke noget på plads pt. 12.-13. september er der livsstilsmesse i ridehuset - det er ikke os, der arrangerer, men vi vil være til stede med en stand hvor man kan tegne sig som nyt medlem eller få en god snak med nogle af bestyrelsens medlemmer. Helt ærligt ser sæson 2020 ud til at blive en af de "blodfattigste" i støttekredsens historie, men det betyder kun at vi sparer lidt op igen, så vi forhåbentlig kan lave en sæson 2021 som vil blive husket. Husk at besøge museet i år, hvor der er meget nyt, og gå en tur eller tre i parken og nyd skulpturerne. Ja, eller nyd parkens rige fugle- og dyreliv. Der er nok at se på og glædes over. I parken har træerne endda fået "hjerter", som billedet viser! Jo, romantikken blomstrer ...

Selv ude blandt parkens træer kan man finde vidnesbyrd om at Pederstrup er et romantisk sted. Se blot dette hjerte. Nogle børn vil måske mene at det lige så godt kan være forbenene af en elefant. Men alligevel ... (Foto: Mogens Warrer)

Fortæring og nydelse i parken

I weekenden 23.-24. maj åbner årets skulptur- og installationsprojekt 2020 i Reventlowparken. Det er femte gang, In Situ Lolland skaber spændende indslag i en sommergåtur i parken, som de besøgende kan reflektere over. Udstillingen hedder MÆT, og et af de første værker man møder er Michael Dunks SULT, der med udgangspunkt i World Food Programme beder os tænke over livet i en verden, hvor millioner sulter. Reventlow-Museets udstilling i år handler om madkulturen på herregårdene i C.D.F. Reventlows tid, men museet åbner formentlig først i ugen fra 8. juni. Og da Corona-retningslinjerne siger stop ved 10 deltagere i forsamlinger, bliver der ingen officiel åbning af MÆT. Senere på sæsonen vil blandt andre Reventlowparkens Støttekreds arrangere en guidet rundvisning i udstillingen, når antallet af deltagere forhåbentlig hæves til 50. 12 kunstnere er med til at sætte hver deres præg på begreber som fortæring og nydelse, og skulle ens fantasi ikke række, er der ved hvert værk opsat en lille tavle hvor kunstneren selv begrunder værket. De 12 deltagere er Michael Dunk, Lotte Madsen, Esben Brandt Møller, Claus Titze, Mette og Kristoffer Glyhoklt, Emil Krogh, Parul Modha, Bo Karberg, Jette Mellgren og Katrine Ring. Værkerne bliver stående til udgangen af september. Og selv om det kan være fristende for børn, er det ikke legetøj - så forældre har ansvaret for at børnene ikke kommer til skade!

Familien Glyholt har taget en kæmpedåse makrel med i Reventlowparken. Mette og Kristoffer Glyholt har tidligere lavet iøjnefaldende ting til parken - for eksempel en kæmpestor kødhakkemaskine! Foto: Mogens Warrer

Lotte Madsen sætter gerne kulør på parken. I år er hun rykket helt ned til "verdenshavet" og medbringer noget af det plastik, havene er så fulde af

Espen Bandt-Møller fabulerer over det fyldte og det tomme rum, der puster skulpturer op og suger skulpturer ind - den samme forskel ...

Klaus Titze har omfannet søen til en swimmingpool. Hvordan ser nutidige slotte ud? Hvad bliver der lagt vægt på når villagrundene tegnes? (NB: Flaskerne er tomme!)

Smuk 4. maj-aften i parken

Coronaen satte en stopper for planerne om at samle mere end 1.000 mennesker til Alsang i Reventlowparken på 75-årsdagen 4. maj for Danmarks befrielse i 1945. Men mindet blev den historiske dag og de mennesker, som ofrede deres liv i modstandskampen alligevel. Reventlow-Museet tændte levende lys i museets vinduer og i lysekronerne, og foran museet, langs stien til parkeringspladsen og langs stien til mindestøtten for modstandsmanden Ludvig Reventlow havde Reventlowparkens Støttekreds sat 40 fakler. Efterhånden som mørket faldt på i den stille, men lidt kølige, majaften, skabtes en særlig stemning. Mindst 30 mennesker kom i aftenens løb forbi for at opleve faklerne, mindes begivenheden og gå en tur i parken med det rige fugle- og dyreliv. Vi håber sammen med museet, Lolland Musikskole, Ensemble Storstrøm og en række af Lollands dygtige kor at kunne tænde faklerne igen og samles i parken 4. maj 2021 til Alsang. Reventlow-Museet er i gang med forberedelserne til en kommende sæson, hvor man endnu ikke med sikkerhed kan sige hvornår museer får lov at slå dørene op igen - og på hvilke vilkår. Men man håber, det bliver omkring Kristi Himmelfart, hvor det også ventes af årets skulpturudstilling i parken er klar til at få besøg. I Reventlowparken er der plads nok til at være sammen - på afstand. Velkommen!

Omgivet af fakler og med levende lys i vinduer og lysekroner blev der 4. maj om aftenen en fantastisk stemning omkring Pederstrup. Foto: Mogens Warrer

I parken findes en mindestøtte for modstandsmanden Ludvig Reventlow, tip-tipoldebarn af statsminister C.D.F. Reventlow, hvis familie kom på stedet. Ludvig Reventlow blev henrettet af tyskerne kort før befrielsen. En næsten fuld måne sluttede sig til faklerne i parken. Foto: Mogens Warrer

Ingen sankthansfest i 2020

Under den herskende usikkerhed på grund af corona-pandemien måtte bestyrelsen for Reventlowparkens Støttekreds træffe den alvorlige beslutning at aflyse sankthansfesten, der ellers er årets største arrangement. Beslutningen var rigtig, viser det sig nu, idet udmeldingen er at der frem til og med 31. august kun vil blive tilladt større arrangementer med op til 500 deltagere. Sidste år havde vi dobbelt så mange i det fine vejr. Støttekredsen stod over for at skulle træffe bindende aftaler om køb af fyrværkeri med mere, og besluttede på den baggrund at aflyse festen.
Det samme gælder den store fællessang, der siden efteråret har været under planlægning i parken i et samarbejde mellem støttekredsen, Museum Lolland-Falster og Lolland Musikskole. Alsang skulle have trukket tusindvis af mennesker til Reventlowparken 4. maj om aftenen på 75-årsdagen for Danmarks befrielse i 1945. Vi overvejede at udsætte det hele til efteråret uden at vide, om det kan lade sig gøre til den tid, men har nu besluttet at arrangere Alsang i Reventlowparken 4. maj 2021. Det skal blive en kæmpe manifestation af sammenhold i det danske samfund, og hylde værdier som fred, frihed og demokrati. Det kommer I til at høre meget mere om.
Reventlow-Museets planlægning er også stærkt påvirket af corona-situationen. Foreløbig er åbningen af museet udsat til 23. maj, hvor In Situs skulpturudstilling i parken også ventes klar til præsentation. Hvordan museets sæson ellers vil forme sig er i støbeskeen. Det er dog allerede nu klart, at Herregårdenes Dag søndag 16. august er aflyst. Her var der ellers truffet aftale om en veteranbiludstilling. Men museet vil i sæsonens løb lave omvisninger og temaaftner, som der bliver informeret om senere. Netop i år er det 80 år siden, Reventlow-Museet åbnede i det tidligere Pederstrup Gods' hovedbygning, som statsminister C.D.F Reventlow designede i begyndelsen af 1800-tallet.
4. maj - 75-året for befrielsen - skal ikke helt forbigås. Støttekredsen og Reventlow-Museet vil i samarbejde tænde levende lys og fakler både i museets vinduer og ude i parken for at mindes 75-årsdagen for afslutningen på de fem mørke år i Danmarkshistorien. Klokken 20-22 vil lysene brænde, også ved mindestenen for Ludvig Reventlow, tip-tip oldebarn af statsminister C.D.F. Reventlow. Ludvig Reventlow deltog i modstandskampen og blev henrettet af tyskerne ganske kort tid før befrielsen.

I 2018 var det tørke der betød at sankthans i Reventlowparken blev uden bål og fyrværkeri, men man improviserede sig frem. Det bliver desværre ikke muligt i år. Festen er aflyst.

En støtte mindre

Skærtorsdag døde næstformanden i Reventlowparkens Støttekreds, Benita Næsby Nissen, kun 60 år. Meddelelsen kom som et chok for bestyrelsen, for selv om Benita var syg arbejdede hun næsten til det sidste med at tilrettelægge nogle af støttekredsens arrangementer i 2020, og havde blandt andet fundet talere til både generalforsamling og sankthans. Benita var ikke medlem af bestyrelsen i ret mange år, men nåede at sætte sine fingeraftryk på arbejdet. Hun var en af drivkræfterne bag hjemmesiden, og bidrog med sine ideer og sin arbejdsindsats til arbejdet. Vores tanker går i denne svære stund til hendes mand, Jeppe Broder Nissen, som også er en af støttekredsens utrættelige støtter, og hendes søn. Æret være Benita Næsby Nissens minde! På bestyrelsens vegne: Mogens Warrer

Benita og hendes mand, Jeppe, tog gerne en svingom på ridehusets gulv ved arrangementerne - her i 2018

Jule- og nytårshilsen fra støttekredsen

Kære medlemmer og kære interesserede! Reventlowparkens Støttekreds' bestyrelsen ønsker en glædelig jul og ikke mindst et godt nytår 2020. Vi glæder os til at se jer igen i vores skønne park, som nu har været åben for offentligheden i 80 år.

 

Årets mest fotograferede motiv i parken - den runde skulptur med museet i baggrunden. Nikoline og Elisa fra Vanløse skulle også prøve en tur. Museet kunne i 2019 trække mange gæster også fra hovedstadsområdet

 

Til sommer er det Reventlow-Museets tur til at fylde 80 år, og det vil selvfølgelig blive markeret på forskellig vis, hvor også støttekredsen vil bakke op. I 2019 havde vi en velbesøgt generalforsamling med nogle gode indlæg og en dejlig underholdning. Og vores hovedarrangement, sankthansaften, kan vi heller ikke klage over. Det anslås at cirka 1.000 i aftenens løb besøgte parken. Vejret var med os, og der kunne både tændes bål og fyres fyrværkeri af. Og så fik vi udsolgt af kager - et godt barometer på succes!
Støttekredsen har desuden stået bag opsætning af 15 nye bord-bænksæt i parken, og de har været i flittig brug. Vi sender en tak til Lolland Kommune, som bevilgede os penge fra landsbypuljen, og til Kompetencecenter Krogsbølle der samlede og transporterede bordene.
Sæson 2020 er endnu kun i støbeskeen, men der lægges ud med en kæmpe fællessang i parken mandag 4. maj kl. 17-21, hvor vi vil fejre 75-året for Danmarks befrielse i 1945, men også at vi har fred, frihed og demokrati i Danmark. Mere følger, men sæt kryds ved dagen.
Støttekredsens generalforsamling holdes onsdag 6. maj kl. 19 i Herskabsstalden. Indkaldelse følger.
Der bliver også i 2020 en spændende skulpturudstilling i parken. Temaet vil knytte sig til museets tema, som kommer til at handle om madkultur og husholdning. Museet er en del af et EU Inter-Reg projekt om herregårde, og har fået ansvaret for den del der handler om madkultur. Hvordan og hvornår, hører vi nærmere om.
På bestyrelsens vegne
Mogens Warrer

Fantastisk sankthansaften

Reventlowparkens 80 års fødselsdag sankthansaften 2019 vil blive husket som en af de - få - midsommeraftner hvor vejret opførte sig helt perfekt. Det betød da også, at cirka. 1000 mennesker i aftenens løb aflagde parken et besøg, med eller uden madkurv. Der var vældig hyggestemning indendøre, og støttekredsens "bartendere" havde mere end travlt, men mange foretrak også at finde et hjørne i det grønne til at indtage aftensmadsen. Hekseværkstedet havde travlt, og hoppepuden blev flittigt brugt.  Herrekoret sang - som for 80 år siden - og aftenen sluttede perfekt med bål og fyrværkeri. På gensyn i 2020!!

I år fik bålet lov at blusse. Mere end 100 gamle juletræer - vi går ind for genbrug!

Fantasien fik frit afløb - for hvordan er det nu en heks ser ud ...?

Der var til tider lang kø ved baren, og frugtkagerne blev revet væk

Perfekte rammer om kunst

Kurator på Kunstudstilling LF's ottende udstilling i Reventlowparkens ridehus, Jens Flensted Andersen, kan ikke få hænderne ned når han taler om de fine rammer der er for at vise kunst. Og lå det inden for mulighederne, ville kunstnerne gerne udstille hele sommeren. Foreløbig er udstillingen dog kun åben til og med 16. juni, så det er med at komme afsted. Der er åbent kl. 14-17 alle dage undtagen mandag. Voksne betaler 30 kr. i entre. Årets udstilling hedder Billedligt Talt og viser malerier, skulpturer og tegninger af tyskerne Janko Göttlicher, Ali Kaaf og Corinna Weiner, danskerne Idun Storrud, Palle Rico Hjorth, Anne Skamstrup Heiberg og Finn Heiberg samt de den lokale gruppes Ove Bang Jørgensen, Palle Rud Christoffersen, Lotte Frederiksen, Aleksander Kosmala, Eva Kobberrød, Carsten Krogstrup, Erik Mortenen, Helge Strufe og Jens Flensted Andersen. I Herskabsstalden en særudstilling af Roland Schneidereit i anledning af hans 70-års fødselsdag, og her udstilles også grafik af den tyske kunstner Horst Janssen. Der er rundvisninger 26. maj kl. 14 og 8. juni kl. 14.

22. maj viste Jens Flensted medlemmer af støttekredsen rundt

Palle Rico Hjorth har malet dette selvportræt, som Flensted præsenterer. Gæsteudstilleren  bruger ikke mange farver ...

Udstilling vækker Genklang

Hele sommeren frem til udgangen af september får Reventlowparkens besøgende en ekstra, gratis oplevelse, idet foreningen In Situ Lollands skulpturudstilling "Genklang" giver forskellige kunstneres refleksioner over begrebet dannelsesrejse, som velhavende unge på C.D.F. Reventlows tid tog på ude i Europa for at lære sprog og blive dygtige til deres vigtige, fremtidige position i samfundet. 18 medlemmer af støttekredsen mødte op til rundvisning 22. maj. In Situ overvejer en rundvisning igen i eftersommeren. De deltagende kunstnere er Lars Waldemar, Bo Karberg, Lotte Madsen, Jens Chr. Jensen, Michael Dunk, Jette Mellgren, Dorthe Wolff, Mette og Kristoffer Glyholt og Per-Rene Larsen. Folder findes ved indgangen til parken.

Hvad vil Lars Waldemar sætte fokus på med sin Lyttepost midt på plænen?

Dorthe Wolff har givet en gammel kastanje nyt liv og indbyder til hækleri 

Glyholternes gåsepen, som de unge brugte når de skrev dagbog fra dannelsesrejsen

Kirsten Sejr Larsen æresmedlem

For kun anden gang i støttekredsens 35-årige historie har foreningen fået et æresmedlem. På generalforsamlingen 1. maj 2019 blev Kirsten Sejr Larsen, Maribo, udnævnt til æresmedlem. Hun var blandt den håndfuld mennesker, som i 1983 tog det første initiativ til at danne en forening, hvis formål skulle være at bevare ridehusbygningerne som en vigtig del af Reventlowparken. I 1988 trådte Kirsten Sejr Larsen til som foreningens anden formand, og hun deltog i denne egenskab i markeringen i 1988 af 200-årets for stavnsbåndets ophævelse. Kirsten Sejr Larsen forlod formandsposten i 1996, men efter en pause er hun igen aktiv i Reventlowparken, blandt andet som frivillig på museet, og altid parat hvis støttekredsen har brug for hjælp. Ud over et diplom modtog Kirsten Sejr Larsen en bog om stedet. Den findes kun i dette ene eksemplar.
Kirsten Sejr Larsen med bogen, der altid vil minde hende om alle de timer hun har lagt i Reventlowparken

Museets nye leder præsenteret

Museum Lolland-Falster har ansat den 46-årige historiker og ph.d. Louise Sebro som museumsinspektør med ansvar for Reventlow-Museet Pederstrup. Hun tiltrådte 1. maj og præsenterede sig samme aften ved støttekredsens generalforsamling. Louise Sebro har stor erfaring med formidling af herregårdsliv. Hun kommer fra en ansættelse på Nationalhistorisk Museum Frederiksborg. Inden da var hun 2011-2017 deltidsansat som museumsleder på Herregårdsmuseet Selsø Slot i Horns Herred, hvor hun havde ansvar for formidling, udstillinger samt fundraising og administration. Samtidig var Louise Sebro ansat i en halvtidsstilling på Nationalmuseet, hvor hun blandt andet forskede i kolonihistorie.

Louise Sebro kommer med en alsidig baggrund til stilling som museumsinspektør for herregårdsområdet

Klar til frokostkurven

Det har altid været en fornøjelse at tage frokostkurven med i Reventlowparken, når vejret er godt, men i fremtiden vil frokosten kunne indtages på helt nye bord-bænksæt. Det er Reventlowparkens Støttekreds som har stillet 15 bordsæt til rådighed for parkens gæster, efter at støttekredsen havde søgt og opnået støtte på 26.000 kr. fra Lolland Kommunes landsbypulje 2018. Med praktisk hjælp fra kommunens kompetencecenter Krogsbølle i Nakskov blev de 15 sæt samlet og forleden kørt ud i parken. Tre af bordene er ekstra lange og derfor velegnede til kørestolsbrugere - så nu er Reventlowparken et oplagt mål for plejecentrene når de kører tur med små grupper af ældre. De tre lange borde står på græsset bag cafeen. Ved større arrangementer, for eksempel sankthans, er det dog stadig en god ide selv at medbringe stole og borde hvis man vil være sikker på en siddeplads ...

Bestyrelsesmedlemmer og direktør Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster, beundrer de nye borde

Minderig dag i Ridehuset

Næsten 100 mennesker deltog i erindringsdagen i Reventlowparkens ridehus 16. september under titlen "Fest i pigtrådstemplet" - med henvisning til de glade 60'ere og de mange pop- og rockballer der dengang blev holdt på stedet. Støttekredsen gav musikken, idet bandet Inspiration, som også var med dengang, er genopstået og med sine numre hurtigt fik minderne til at komme klart frem. Flere dristede sig endda til en tur på dansegulvet. Formålet med det hele er at få nedskrevet minder og indsamlet billeder fra dengang. Reventlow-Museet vil holde erindringsaftner 4. og 25. oktober samt 8. november på stedet, og alle er velkomne til at møde om og medvirke til, at den del af historien også bliver gemt.

Inspiration har ikke glemt stilen fra 60'erne og fik hurtig folk på dansegulvet

 

Parkens vilde natteliv

Torsdag 23. august har vi en aftale med naturvejleder Klaus Bek Nielsen om et medlemsarrangement i parken. Vi mødes kl. 20 til en lille forfriskning og hører lidt om dyrelivet i den gamle park, inden vi drager på opdagelse rundt om søen, mens det bliver mørkt. Undervejs undersøger vi nattens dyreliv, flagermus som vi kun kan høre med detektor, ugler som kalder på hinanden, biller som kravler, pindsvin som pusler og med lokkesnore og lys prøver vi at lokke flotte natsværmere frem. Der er et helt forunderligt natteliv i parken, forsikrer Klaus Bek Nielsen. Husk lommelygte, myggespray og fornuftig påklædning. Turen slutter ved 22.30-tiden, og det er ikke nødvendigt med tilmelding.

Rødt ordensbånd er en af de spændende natsværmere, man kan være heldig at støde på i parkens mørke - især i lunt vejr med lidt vind

Sankthans - uden bål

Støttekredsens sankthansfest 2018 vil gå over i historien som festen uden bål og fyrværkeri. Et afbrændingsforbud forhindrede den naturlige markering. I stedet var kreativiteten udfordret, og en aftale med kunstneren Espen Brandt-Møller, som har skabt den store skulptur midt på plænen, gjorde det muligt at lave et alternativt "kulturbål" af tyl i røde, orange og gule farver. Under midsommervisen blev virkningen forstærket med en lille markeringsrøgbombe på et absolut brandsikkert underlag.

300-400 mennesker kom i aftenens løb i parken, og det er støttekredsen godt tilfreds med, alt taget i betragtning. I ridehuset var der hele aftenen mange mennesker, som blev underholdt af Rødby Harmonikaklub, men mange valgte også at fastholde traditionen og sidde ude i parken for spise medbragt mad, trods den lidt skarpe vind, som heldigvis aftog som aftenen skred frem.

Stor lykke gjorde de unge showdansere fra Helles Dans & Motion, som gav en flot opvisning, og Lollands Banks hoppeborg gjorde også lykke. Det samme kan siges om hekseværkstedet, hvor børnene i år også kunne male på sten.

"Bål"talen blev holdt af sognepræst Jesper Vigant.

Sankthansbålet - uden ild - vil 2018 blive husket for. Showdanserne fra Helles Dans & Motion vakte lykke, og taleren, sognepræst Jesper Vigant, stod her også for 20 årr siden

 

Find vej i Reventlowparken

Den seneste nyhed i parken er en simpel skattejagt i form af et orienteringsløb, som man kan løbe alene eller som familie. Under løbet opdager man alle kroge af den gamle park, når de 20 poster skal findes. Posterne er men pæl. Ved indgangen til parken kan man hente et kort, men det kan også downloades fra museets hjemmeside. Hver pæl har et nummer og en kontrolkode, som er beviset for at man har fundet posten. Der er tre ruter at vælge imellem - en, to og tre kilometer. Den længste fører til den fjerneste del af parken. Det er Maribo Orienteringsklub der har lavet ruten i samarbejde med Reventlow-Museet.

Rundt om i parken står 20 pæle med et nummer og en kontrolkode, som skal noteres