Bliv medlem af støttekredsen

Enhver kan optages som medlem af Reventlowparkens Støttekreds. Det årlige kontingent pr. person udgør i 2019 100 kroner. Firmamedlemmer betaler 200 kroner.

Medlemskab tegnes ved at klikke her:Åben MedlemsPortalen  og udfylde formularen under  fanen "Indmeldelse".

Som medlem af støttekredsen har man, mod forevisning af kvittering eller oplysning af navn og adresse, gratis adgang til Reventlow-Museet.